ในปัจจุบันภาคธุรกิจมีการให้บริการขายสินค้า/บริการผ่านทางออนไลน์ และผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่จะจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซจากหน้าร้านออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น ซึ่งเจ้าของธุรกิจสินค้าออนไลน์จะต้องหาวิธีการบริหารจัดการในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้รับสินค้าเร็วขึ้น โดยเฉพาะช่วงการจราจรติดขัดหรือช่วงเร่งด่วน ราคาที่ถูกกว่าตามแหล่งอื่น ไม่เกิดการแตกหักเสียหาย นอกจากนี้ ความต้องการในการส่งเอกสาร ตลอดจนการสั่งซื้ออาหารของผู้บริโภคหรือพนักงานตามย่านธุรกิจต่างๆ อีกด้วย

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ทำให้ธุรกิจผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing Services Business) โดยเฉพาะรูปแบบที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการให้บริการขนส่งสินค้าและบริการแบบด่วน (Express) เป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ตัวเลือกอันดับแรก ๆขององค์กรธุรกิจและจากผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจที่จะต้องส่งสินค้าแบบด่วนให้กับลูกค้าหรือธุรกิจต่อธุรกิจ ดังนั้น การเลือกผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing Service) จึงมีการพิจารณาถึงศักยภาพความชำนาญในกิจกรรมการขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพการบริการและมีการสร้างความแตกต่างทางการบริการ

สภาพปัญหาที่มักจะพบของผู้ให้บริการโลจิสติกส์บางรายคือ 1. ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ครบวงจร มักจะมีการว่าจ้าง Outsource จากภายนอกอีกทอดหนึ่ง จนอาจทำให้คุณภาพการให้บริการด้อยลง 2.มารับงานไม่ตรงเวลา 3. ส่งมอบสินค้าผิดสถานที่ 4. พนักงานไม่มีความชำนาญเส้นทาง 5. ผู้ให้บริการไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ โดยไม่สามารถสอบประวัติในแอปพลิเคชั่นระบุทั้งภาพคนขับ หมายเลขทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์คนขับ ซึ่งเมื่อใช้บริการเสร็จหากไม่พอใจสามารถให้คะแนนและติชมได้ 6. ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้ใช้บริการเป็นระยะๆ หรือใช้บริการบ่อยครั้ง หรือการเป็นลูกค้าประจำ นี่คือประเด็นปัญหาเบื้องต้น

อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าหลายบริษัทได้เริ่มใช้วิธีจัดจ้างธุรกิจผู้ให้บริการภายนอกในการจัดส่งสินค้า/บริการต่อการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคในลักษณะกองทัพมดกระจายไปขนส่งสินค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลให้ถึงที่หมายภายใน 1-2 ชั่วโมง เรียกใช้งานได้ 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้บริการรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งลักษณะของสินค้าเป็นของชิ้นไม่ใหญ่มาก/ใช้บริการส่งของจำนวนน้อย ๆ หากการให้บริการที่ต่ำกว่าความคาดหวังของลูกค้า ก็จะเกิดความไม่ประทับใจและบอกต่อในโลกโซเซียลที่กระจายข้อมูลข่าวร้ายได้อย่างรวดเร็ว

โดย…ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Advertisement