เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้เขียนได้นำนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตจำนวน 16 คน ไปศึกษาดูงานที่โรงงานในเครือของ Solion Group ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอลูมิเนียม ที่ทำเป็นบานประตูหรือโครงสร้างประกอบอาคาร ณ เมืองฉางซา ประเทศสาธารณประชาชนจีน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาได้แสวงหาความรู้จากมุมมองที่แตกต่าง โดยไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนในชั้นเรียน และเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ตื่นตัวกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีใหม่ที่จะนำมาปรับใช้ได้กับธุรกิจและรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้นั้น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารธุรกิจนอกสถานที่ในต่างประเทศก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น นอกจากการไปเยี่ยมชมแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม การทำงาน การผลิตสินค้า กลยุทธ์การจำหน่าย ของการทำธุรกิจในประเทศนั้นอีกด้วย

สำหรับประวัติความเป็นมา SOLION นั้น ก่อตั้งขึ้นในปี 2544, Hunan Shinilion วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำกัด เป็นองค์กรเอกชนเชี่ยวชาญในบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมม้วนและประตู ในฐานะองค์กรแบบบูรณาการที่มีใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกในประเทศจีนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้อย่างมืออาชีพ ดังนี้ 1) บานม้วนอลูมิเนียม 2) โปรไฟล์อลูมิเนียม (extrusion) 3) Awnings (sunshades) 4) ประตูรั้วโรงรถและประตูอัตโนมัติอื่น ๆ 5) มอเตอร์ท่อและตัวดำเนินการประตูอื่น ๆ และ 6) ฮาร์ดแวร์ในการก่อสร้าง: ล็อค, บานพับ, ที่จับ

อนึ่ง การผลิตอะลูมิเนียมทำได้ 2 วิธีการ คือ 1.ผลิตจากสินแร่ (Primary Aluminium) และ 2. ผลิตจากเศษ อะลูมิเนียมหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว (Scrap Recycling) สำหรับการผลิตจากสินแร่นั้นจะเริ่มจากนำแร่บอกไซต์ ( Bauxite) มาทำให้บริสุทธิ์กลายเป็นอะลูมินา (Alumina ) จากนั้นนำมาหลอมเป็นอะลูมิเนียม โดยแร่บอกไซต์ ( Bauxite) 4 เมตริกตัน จะผลิตอะลูมินา (Alumina) ได้ 2 เมตริกตัน และนำมาผลิตต่อเป็นอะลูมิเนียมได้ 1 เมตริกตัน ส่วนแหล่งแร่บอกไซต์ (Bauxite) ที่ดีของโลกมีอยู่ 7 แห่ง คือแอฟริกากลางและตะวันตก (กินี)อเมริกาใต้ (บราซิล เวเนซุเอลา สุรินัม) แคริบเบียน (จาไมกา) โอเชียนเนียและเอเซียใต้ (ออสเตรเลีย อินเดีย) จีน เมดิเตอร์เรเนียน (กรีซ ตุรกี) และอูราล (รัสเซีย)

บริษัท SOLION มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 46,000 ตารางเมตร ขณะนี้มีพนักงานประมาณ 500 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติมี ISO 9001, ISO 14001 certified ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่าน RoHs, CB, TUV, CCC ด้วยทิศทางที่มุ่งเน้นตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และการประมวลผลคิดค้นนวัตกรรมด้วยการสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบและการบริการที่ยอดเยี่ยม จึงทำให้บริษัทได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้า โดยทางบริษัทได้พยายามอย่างมากในการปรับปรุงยกระดับการสร้างเมืองและสร้างอนาคต

ส่วนโครงสร้างของ SOLION เป็นโครงสร้างขององค์กร (organization structure) เป็นระบบของงานการรายงานและความสัมพันธ์ของอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ ในการดําเนินงานขององค์กรนั้น ๆ โครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง อายุเฉลี่ยประมาณ 35 ปี มากกว่า 42% ของช่างเทคนิคและผู้บริหารการศึกษาคือระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี สัดส่วนของพนักงานจะมีการแบ่งเป็นดังนี้ ฝ่ายผลิต 42% พนักงานวิจัยและพัฒนา 20% ผู้บริหาร 12% พนักงานการตลาด 24%

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเท่าที่ได้พูดคุยสอบถามพบว่า มีการใช้ส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) คุณภาพปานกลาง และมีความหลากหลายของสินค้า ราคา (Price) ราคาถูก เน้นขายส่ง และงานโครงการ การจัดจำหน่าย (Place) มีตัวแทนจำหน่าย และมีโชว์รูม โดยมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 1.Southeast Asia 2.Europe 3.Middle East 4. Africa 5. Oceania 6.North America 7. South America และมีการจำหน่ายไปต่างประเทศที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ขายกับโครงการใหญ่ และภาครัฐ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ ป้ายโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) มีพนักงานฝ่ายขายทั้งใน และต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ด้านต้นทุนต่ำ และสร้างความแตกต่างสร้างลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบและการสร้าง Brand เพื่อสู่ตลาดโลก ซึ่งมีการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น Smart Home บานประตูบ้านหรืออาคาร ประตูรั้วโรงรถ เป็นต้น จะถูกควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนมากกว่าการใช้รีโมท ความก้าวหน้าเทคโนโลยีในการผลิต ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ตามความต้องการของตลาดและลูกค้า เป็นต้น จากการไปศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจ จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมจึงมีการพยากรณ์ว่าในอนาคตจีนจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแทนที่สหรัฐอเมริกา

โดยดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Advertisement