กรมการขนส่งทางบก มีความห่วงใยต่อชีวิตของประชาชน รับมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้น จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่มาใช้บริการในหน่วยงาน

Advertisement