คุณนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ (ที่ 2 จากขวา) และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน “ง่วนเซียว ปี 2561” ซึ่งสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี คุณธิพงศ์ เอื้อสุขเจริญชัย นายกสมาคมฯ (ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับ พร้อมได้ร่วมประมูลสิ่งของมงคล เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก ณ สมาคมสหมิตรฯ ลาดกระบัง

Advertisement