โดยเฉลิมศักดิ์ หุ่นนาครินทร์

จากแผนงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้มีโครงการที่จะจัดอบรมคนขับให้กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งทางบกทั่วประเทศ โดยมีชื่อโครงการว่า “การพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า ด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันดีเซลให้ได้มากกว่าปีละ 250 ล้านบาท ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถลดต้นขนส่งได้อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว

ซึ่งผู้ที่ประสานงานต่อก็คือสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้วางแผนตั้งแต่เริ่มต้น คือการวางหลักสูตร เทคนิคการใช้รถใหญ่อย่างถูกวิธี หลังจากนั้นก็จะให้ผู้สอนขับรถใหญ่ได้ช่วยถ่ายทอดการขับขี่ที่ถูกต้อง ให้กับคนขับรถใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะจะต้องลบความจำเดิมที่ได้เรียนขับรถใหญ่อย่างไม่ถูกวิธีมาก่อนให้หมด หลังจากเรียนจบกระบวนความแล้วก็จะมีเครื่องวัดปริมาณการใช้น้ำมันว่าประหยัดมากกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจำนวนคนขับรถที่ผ่านการอบรมนี้จะต้องมีให้ได้ปีละ 5,000 คนทีเดียว

เมื่อมองดูด้วยสายตาแล้ว บริษัทผู้ประกอบการขนส่งทางบกส่วนมากจะประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนคนขับ หากจะต้องส่งคนขับมาเข้าการอบรมในครั้งนี้ คงจะเป็นไปได้ยากมาก ซึ่งเทคนิคในการทำให้เถ้าแก่ส่งพนักงานขับรถเข้ามาอบรมต้องชี้แจงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เริ่มจากคนขับจะขับรถอย่างถูกวิธี ช่วยประหยัดการใช้น้ำมันลงได้เป็นอย่างมาก รวมถึงจะมีสมาธิในการขับ ไม่เกิดอุบัติที่สามารถควบคุมได้อีกด้วย ซึ่งผลดีก็อาจจะส่งผลถึงคนขับด้วย เมื่อเถ้าแก่มีกำไรเพิ่มมากขึ้น ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะปรับเงินเดือนให้กับคนขับเพิ่มมากขึ้นตาม

แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้ทางสหพันธ์ฯ ซึ่งดูแลในการอบรมครั้งนี้ ด้วยรถใหญ่ที่ใช้ในการฝึกอบรม ควรที่จะเป็นรถใหญ่ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เพราะรถเก่ามีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการประหยัดน้ำมันน้อยมาก ต้องใช้เทคนิคและความชำนาญของคนขับที่จะช่วยประหยัดน้ำมัน อย่างเช่น ลดการใช้เบรคให้น้อยลง หรือเห็นไฟแดงอยู่ข้างหน้าต้องพยายามขับให้ช้า เพื่อจะได้เปลี่ยนไฟแดงให้เป็นไฟเขียวสามารถวิ่งต่อไปได้เลย

และได้ทราบข่าวมาว่า มีหลายบริษัทรถใหญ่ได้เสนอให้นำรถใหม่ในค่ายตัวเองมาใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งหากนำมาใช้จริงก็จะไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่ทางกรมฯ ได้วางเอาไว้ เพราะรถใหม่ในปัจจุบันนี้ มีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งเบรค ABS เบรคเครื่องยนต์ เบรคเกียร์ เป็นต้น ต้องพัฒนาให้คนขับสามารถประหยัดน้ำมันด้วยรถเก่าที่ตัวเองใช้อยู่ให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้

พร้อมทั้งมองต่อไปว่า เมื่อคนขับที่ได้รับการอบรมแล้ว ก็จะได้รับการพัฒนาการขับให้มีฝีมือสูงขึ้น เป็นที่ต้องการหลายบริษัทขนส่ง เงินเดือนที่ได้รับก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย และสิ่งนี้เองที่จะช่วยทำให้คนรุ่นใหม่ หันมาเป็นคนขับรถใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพราะจะเป็นผู้ที่มีเงินเดือนสูง เป็นที่พึ่งพาของครอบครัว และมีเกียรติในสังคมมากยิ่งขึ้น

Advertisement