คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการอบรมคนขับของบรรดาผู้ประกอบการขนส่งทางบก ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก ด้วยเพราะทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายมาจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้จัดทำโครงการอบรมคนขับรถใหญ่ หรือ โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า เพื่อให้ช่วยลดการใช้น้ำมันดีเซลของบรรดาผู้ประกอบการขนส่งทางบกทั่วทั้งประเทศให้ได้ปีละประมาณ 250 ล้านบาท/ปี โดยทางสมาคมฯ จะใช้พื้นที่ของสำนักงานที่มีมากกว่า 14 ไร่ เป็นการอบรมภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ขับขี่ที่เข้ามาร่วมอบรม รวมถึงการใช้เอาคารของสมาคมฯ เป็นที่อบรมภาคทฤษฎีให้แก่คนขับด้วย และยังมีการเลี้ยงอาหารให้กับผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย เพื่อเป็นการทำให้ผู้ที่เข้าอบรมมาเพียงจุดเดียวก็ได้รับผลตอบแทนทุกอย่าง

 

ถือได้ว่าโครงการอบรมคนขับนี้ ทุกสมาคมขนส่งที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะการขนส่งทางบกถือว่าต้องใช้น้ำมันดีเซลเป็นจำนวนมาก หากคนขับทุกคนมีวิสัยทัศน์ที่จะลดการใช้น้ำมันลง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเร็วที่เหมาะสม การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และรู้เทคนิคในการควบคุมรถเป็นอย่างดี นอกจากจะทำให้เถ้าแก่ลดค่าใช้จ่ายลงไปเป็นอย่างมากแล้ว ก็ยังจะทำให้ประเทศชาติมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะไม่ต้องเสียค่านำเข้าน้ำมันดีเซลเป็นจำนวนมากเหมือนในปัจจุบันนี้”

ส่วนการที่ขนส่งต่างชาติได้เริ่มเข้ามาบุกตลาดขนส่งไทยเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อการขนส่งของคนไทยอย่างชัดเจน ด้วยวิธีการป้องกันเป็นอันดับแรกก็คือ ขนส่งของคนไทยต้องรวมตัวกัน ตั้งราคาและค่าจ้างในอัตราที่เท่ากัน ไม่มีการแข่งขันกันเรื่องราคาอีกต่อไป รวมถึงต้องให้การบริการที่ดีแก่ผู้ว่าจ้างด้วย ซึ่งจะทำให้ขนส่งต่างชาติแม้ว่าจะลดราคาค่าขนส่งลงมากเท่าใดคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยคนไทยด้วยกันก่อน

นอกจากนี้ แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ การขนส่งทางบกจึงต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือด ด้วยวิสัยทัศน์และมาตรฐานในการขนส่ง ทำให้บริษัทของตัวเอง ได้ขยายเปิดบริษัทขนส่งขึ้นในเครืออีกบริษัทหนึ่ง และจะเปิดเผยต่อไปว่า จะมีแผนการตลาด การขาย และบริการหลังการขายไว้อย่างไรต่อไป อีกไม่นานรู้กัน

โดย…ยกล้อ

Advertisement