แม้ว่าในปี 2561 นี้ ทางรัฐบาลจะมองว่าตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีมากถึง 38 ล้านคน ซึ่งถือว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่จำนวนรถโดยสารให้เช่า หรือรถทัวร์ 30 ก็ถือว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี และเกินความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ในปัจจุบันนี้มียอดจดทะเบียนรถโดยสารมากเกือบ 1 ล้านคัน และแบ่งประเภทเป็นรถโดยสารให้เช่ามากเกือบ 4 แสนคันทีเดียว แม้ว่าทัวร์ศูนย์เหรียญจะเริ่มจางหายไปแล้ว และจะทำให้มีผู้เช่ารถโดยสารเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เต็มจำนวนของรถโดยสารให้เช่าที่มีอยู่

แหล่งข่าวในวงการรถโดยสารให้เช่า เปิดเผยว่า เมื่อประเมินตลาดรถโดยสารที่ใช้งานให้เช่าประจำอย่างเช่น บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ทำการเช่ารถโดยสารเพื่อใช้รับส่งประชาชน จะมีอายุการเช่าประมาณ 8 ปี และบริษัทเอกชน เช่ารถโดยสารรับส่งพนักงาน จะมีอายุการเช่าประมาณ 5 ปี รวมทั้งหน่วยงานราชการเช่ารถโดยสารรับส่งพนักงาน จะมีอายุประมาณ 5 ปีเช่นกัน

ดังนั้น เมื่อรถโดยสารได้หมดอายุการเช่าใช้งานแล้ว บรรดาผู้ประกอบการรถโดยสารให้เช่า ก็นำรถโดยสารที่หมดอายุขายทอดตลาดเพื่อผู้ซื้อจะได้นำเข้ามาสู่วงการรถทัวร์ 30 เพราะมองว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้รถโดยสารทั้งหมดนี้มาใช้งานและหารายได้ต่อไป เพราะรถดังกล่าวยังมีสภาพการใช้งานที่ดี ใช้วิ่งงานในระยะทางที่น้อย เพราะผู้ว่าจ้างใช้งานเดินทางน้อยมาก

ด้วยเหตุที่จะมีรถโดยสารให้เช่าเพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงทำให้มีการแข่งขันที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่เห็น ๆ ก็คือ การแย่งกันหาลูกค้าด้วยการลดราคาลงมาจนแทบจะไม่มีกำไรเหลือเลย

เมื่อมีการตัดราคากันอย่างดุเดือด ก็ส่งผลร้ายไปยังผู้โดยสาร เห็นได้จากกรณีรถโดยสาร 2 ชั้นเกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นด้วยกันถึง 2 กรณี โดยสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของคนขับ เพราะมีทั้งเสพยาเสพติดและหลับใน

เมื่อพิจารณาแล้ว สาเหตุหลักที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากเจ้าของธุรกิจรถโดยสารให้เช่าทั้งสองราย ได้ลดค่าใช้จ่ายลงมาด้วยการจ้างคนขับรถแบบชั่วคราว ไม่มีการคุมความประพฤติอย่างเข้มงวด และให้ราคาค่าจ้างขับรถที่ถูกมาก ทำให้การหาคนขับที่ดียากตามไปด้วย

ส่วนบริษัทรถโดยสารให้เช่าที่มีมาตรฐานสูง และมีรายได้ดี จะมีคนขับรถเป็นจำนวนมาก และไม่มีรายใดไปหางานที่อื่นทำ เนื่องจากให้ค่าแรงการขับรถถึงวันละ 1,000 บาท และหากขับรถอย่างประหยัด มีน้ำมันเหลือกลับมาบริษัทฯ ก็จะได้ค่าน้ำมันที่เหลือไปอีก รวมถึงยังได้เงินทิปจากผู้โดยสารที่รวบรวมให้ เมื่อคนขับรถนำพาผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

โดย…ยกล้อ

Advertisement