คุณสัญญา เบ้าพูนทอง (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนการสร้างโรงเรือนเพาะชำแก่โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) จ.ชลบุรี สำหรับปลูกผักสวนครัวภายในโรงเรียน รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เยาวชนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisement