คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Taxi VIP ระหว่างบริษัท ไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ BYD ในประเทศไทย และบริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด ผู้ประกอบการขนส่งรถ Taxi VIP และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด, บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด, บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ผู้ติดตั้ง Charging Station, บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน Susco และบริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วย Taxi VIP

Advertisement