ปัจจุบัน “กรมทางหลวง” ได้ก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นของกระทรวงคมนาคม หลังจากได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการสำคัญระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการมอเตอร์เวย์หลายสาย โครงการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร รวมทั้งยังได้มอบหมายให้เป็นผู้ตกเสาเข็มโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน ระยะทาง 3.5 กม.แรก

คุณธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอินนครราชสีมา โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน ระยะทาง 3.5 กม.แรก รวมถึงแผนงานต่าง ๆ ให้พี่น้องสมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน

ตรวจงานมอเตอร์เวย์ สาย 6 คืบหน้า 32%

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอินนครราชสีมา ใช้งบในการก่อสร้างรวม 5.94 หมื่นล้านบาท ผ่าน 3 จังหวัดสำคัญ คือ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และนครราชสีมา ปัจจุบันการก่อสร้างภาพรวมตลอดเส้นทางมีความคืบหน้าไปแล้ว 32% เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ประมาณ 5% มั่นใจว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ตามกำหนดภายในเดือนก.. 2563 ซึ่งกรมฯ มีนโยบายให้คุมเข้มเรื่องมาตรฐานความเรียบของผิวทางก่อนการตรวจรับงานจากสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ สำหรับผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ต้องมีสภาพความเรียบของผิวทางต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index: IRI) ไม่เกิน 2.0 เมตร/กิโลเมตร

ย้ำถนนต้องเรียบ ไร้มาตรฐานรื้อทำใหม่

ส่วนผิวทางคอนกรีต สภาพความเรียบของผิวทางต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index: IRI) ไม่เกิน 2.5 เมตร/กิโลเมตร ถ้าผิวหน้าของพื้นคอนกรีตตอนใดไม่สม่ำเสมอ หรือไม่ได้มาตรฐานของกรมทางหลวงที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องรื้อแผ่นพื้นคอนกรีตแผ่นนั้นยาว อย่างน้อย 3 เมตร ตลอดความกว้างและความหนาของแผ่นพื้นคอนกรีตแผ่นนั้นออกแล้วหล่อคอนกรีตให้ใหม่ โดยให้มีรอยต่อก่อสร้างตามขวางตามแบบ อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หากไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจะต้องรื้อทำใหม่ทั้งหมดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของการขับขี่ของประชาชน

มั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศ ได้อย่างสมบูรณ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ แก้ไขปัญหาจราจรระหว่างภาค ส่งเสริมทั้งในภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว ด้วยแนวเส้นทางที่สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังทั่วทุกภูมิภาค เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

เผยการก่อสร้างรถไฟไทยจีน คืบหน้า 7%

สำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเฟสแรก ช่วงปางอโศกกลางดง ระยะทาง 3.5 กม. ซึ่งกรมฯ ดำเนินการตามมติ ครม.ให้เข้าดำเนินการปรับผิวดิน เพื่อรองรับงานก่อสร้างโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงดังกล่าว โดยจะดำเนินการเป็นคันดินยกระดับใช้วัสดุบดอัดเพื่อรับน้ำหนักโครงสร้าง ขณะนี้การเตรียมพื้นที่เขตทางเพื่อก่อสร้างนั้น เตรียมการครบเกือบ 100% แล้ว แต่งานก่อสร้างแนวคันดินนั้น กรมฯ อยู่ระหว่างรอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (...) โอนเงินลงทุนที่จะใช้ก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้สัปดาห์หน้า หลังจากนั้นคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างคันดินไม่เกิน 4 เดือนก็จะเสร็จ หากนับความคืบหน้าภาพรวมทั้งโครงการขณะนี้จะอยู่ที่ 7%

ชงงบปี 62 รวม 2.9 แสนล้าน ลุยโปรเจ็กต์ใหญ่

ทั้งนี้ กรมฯ เตรียมเสนอของบประมาณประจำปี 2562 วงเงิน 290,000 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินการต่างๆ โดยเฉพาะใน 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1.โครงการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของ คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี วงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท จำนวนทั้งหมด 62 โครงการ ซึ่งตามแผนงานนั้น จะดำเนินการใน 30 โครงการแรกให้แล้วเสร็จภายในปี 2563-2564

2.โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรีปากท่อ (ถนนพระราม 2) ระยะทาง 73 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของคณะกรรมการชำนาญการพิเศษ หรือ คชก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วๆ นี้

และ 3.โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี สายปิ่นเกล้านครชัยศรี ระยะทาง 30 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับโครงการมอเตอร์เวย์สายนครปฐมชะอำ และเข้าสู่จังหวัดในโซนภาคตะวันตกได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น

โดย…สวนเลน

Advertisement