โดย…เฉลิมศักดิ์ หุ่นนาครินทร์ 

หลังจากที่กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้เปิดโรงเรียนสอนคนขับรถใหญ่ รวมทั้งรถเพื่อการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งสร้างความดีใจให้กับผู้ประกอบการขนส่งเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยเติมเต็มคนขับให้ แม้ว่าจะยังไม่เพียงพอก็ตาม

แต่แล้วจู่ ๆ โรงเรียนสอนขับรถใหญ่ก็เงียบหายไป จึงทำให้ต้องขาดแคลนคนขับอย่างเต็มตัว หากเป็นเช่นนี้ต่อไป การขนส่งก็ต้องชะลอตัวลงไปเรื่อย ๆ เพราะไม่มีคนขับมาทำการขนส่งสินค้าให้นั่นเอง

แต่แล้วก็มีข่าวดีมาสู่วงการขนส่ง เมื่อสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมมือกับโรงเรียนอาชีวะเป็นจำนวนมากในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อที่จะได้ตั้งศูนย์ฝึกอบรมคนขับรถใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก หรือรถโดยสาร เพื่อที่จะได้ทำให้วงการขนส่งในภาคอีสานไม่ต้องขาดแคลนคนขับรถอีกต่อไป

พร้อมทั้งให้ทางสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา ถึงวิธีการขับรถใหญ่ที่ถูกต้อง รวมถึงมีสมาธิในระหว่างการขับรถด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สำหรับเป้าหมายที่จะสร้างคนขับรถใหญ่ขึ้นนั้น จะทำการอบรมให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการยึดอาชีพคนขับรถใหญ่ต่อไป

ทั้งนี้ เพราะมีงานขนส่งที่ต้องการคนขับอยู่อีกมากไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในภาคอีสานเอง หรือขนส่งข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว และเวียดนามต่อไปอีก

แต่เดิมนั้น คนทั่วไปต่างมองว่า คนที่ขับรถใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก หรือรถโดยสาร จะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ มีรายได้ที่ต่ำ และมีนิสัยที่ไม่ดี เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง ถือว่ามองได้ผิดพลาดมาก ๆ

เพราะการที่สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนอาชีวะต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันผลักดันให้อาชีพคนขับรถใหญ่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น อย่างเช่นคนที่เรียนจบมาใหม่ ๆ ก็สามารถมาเป็นคนขับรถใหญ่ได้ ต้องมีสติ และสมาธิอย่างสูง พร้อมทั้งต้องมีเทคนิคการขับรถ สามารถควบคุมและดูแลได้ทั้งหมด เพราะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญต้องดูแลผู้โดยสารที่อยู่บนรถมากกว่า 50 คนให้ปลอดภัย รวมถึงเพื่อร่วมทางบนถนนอีกด้วย

โดยค่าตอบแทนที่จะได้นอกจากเงินเดือนประจำแล้ว ยังมีค่าเที่ยว ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมทั้งค่าน้ำมันที่เหลือจากการขับรถอีก เมื่อรวม ๆ กันแล้วเฉลี่ยได้มากถึง 40,000 – 50,000 บาท/เดือนทีเดียว สูงกว่าคนที่เรียนจบป.โทเสียอีก

ด้วยคนเราทุกคนต้องพึงพาช่วยตัวเอง เมื่อพึงพาหน่วยงานของรัฐบาลไม่ได้ เพื่อไปถึงจุดหมายที่ดีที่สุด ก็ต้องหาคนที่ร่วมทำอาชีพเดียวกัน อย่างเช่น ภาคเอกชนต้องจับมือกันจัดอบรมคนขับรถใหญ่เอง เหมือนกับสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร

Advertisement