ด้วยทางรัฐบาลได้มีแผนก่อสร้างรถไฟทางคู่ไปยังเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งภาคเหนือ อีสาน และใต้ รวมทั้งยังมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ในเร็ววันนี้

เมื่อมองดูแล้ว กลุ่มลูกค้าของรถทัวร์จะต้องให้ความสำคัญกับการโดยสารรถไฟความเร็วสูง เพื่อที่จะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องพึงพารถทัวร์ให้เช่า เพราะใช้เวลาเดินทางนานอีกต่อไปแล้ว ด้วยเหตุนี้เอง ธุรกิจให้เช่ารถโดยสารจึงต้องปรับตัวใหม่เพื่อความอยู่รอด จะเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

นั่นคือ บริษัทรถโดยสารให้เช่า จะต้องมีสาขาในแต่ละจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อผู้โดยสารได้ลงจากรถไฟความเร็วสูงก็จะมีรถโดยสารจอดรออยู่ เพื่อที่จะเดินทางไปพักที่โรงแรม หรือสถานที่ที่จะท่องเที่ยวได้เลย และจะใช้วิ่งในเส้นทางที่ใกล้ขึ้น

แม้ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูง เพราะมีการนำรถโดยสารให้เช่าไปประจำอยู่ในแต่ละจังหวัด การสร้างสถานที่ทำงานให้กับพนักงานที่ประจำอยู่จังหวัดนั้น รวมถึงต้องมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อที่จะได้แข่งขันกับรถโดยสารให้เช่าภายในจังหวัดนั้นให้ได้อีก

ในการสร้างความเชื่อมั่นว่า ระหว่างการเดินทางจะมีแต่ความปลอดภัย ต้องเลือกคนขับที่มีร่างการแข็งแรง มีทักษะในการขับรถโดยสารเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขอุปสรรคการเกิดขึ้นข้างหน้าได้ รวมถึงต้องมีกิริยาอ่อนน้อม คอยช่วยเหลือผู้โดยสารทุกคนได้ตลอดเวลา

ส่วนทางด้านรถโดยสารนั้น ก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ และวัดแอลกอฮอล์ทุกวันก่อนการใช้งาน รวมถึงต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบกทุก 6 เดือนตามข้อปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารว่า ตัวรถมีมาตรฐานพร้อมที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดี

ทั้งหมดนี้ คือหลักปฏิบัติที่ธุรกิจให้เช่ารถโดยสารต้องรีบปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด เพราะในอนาคตต่อไปผู้โดยสารจะเป็นผู้มีอำนาจที่จะใช้บริการเช่ารถโดยสารคันที่ตัวเองมั่นใจว่า จะมีแต่ความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่ออันตรายระหว่างการเดินทาง

โดย…ยกล้อ

Advertisement