กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายบ้านคลองโคน – บ้านบางตะบูน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ระยะทาง 14.386 กิโลเมตร มีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 86 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันตก และเป็นเส้นทางสายรองสำหรับเดินทางสู่ภาคใต้

คุณสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า ทช. ได้รับมอบให้ดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เพื่อใช้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนล่างต่อเนื่องไปยังภาคใต้ตอนบนครอบคลุมพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้ รวมทั้งเป็นเส้นทางสายรองสำหรับการเดินทางลงสู่ภาคใต้

ทั้งนี้ ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนน สายบ้านคลองโคน – บ้านบางตะบูน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม 2) บริเวณ กม. ที่ 73+000 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 14.386 กิโลเมตร งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 297.180 ล้านบาท ปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความคืบหน้า ร้อยละ 86.25 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561

Advertisement