โดย…วณัฐสุข สงวนศิริ 

ขอถือโอกาสนี้เขียนบทความเกี่ยวกับเทคนิคการขับปลอดภัยขั้นพื้นฐาน จำได้ว่าเขียนครั้งก่อนเมื่อประมาณ 2 ปี ที่อยากนำเสนอเพราะว่าเรามีนักขับหน้าใหม่เพิ่มขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยเราติดต่อค้าขายส่งออกสินค้าจำนวนมากทางรถยนต์ก็มีประเทศเมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม เมื่อประเทศต่าง ๆ มีความต้องการสินค้าอย่างต่อเนื่อง (Derived Demand) ก็ส่งผลให้เกิดการบรรทุกขนส่ง (Transportation) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของ Logistics การขนส่งจะยิ่งทวีบทบาทยิ่งขึ้นเมื่อตลาดสินค้าเปิดกว้างสู่ตลาดโลก

ยกตัวอย่างเช่น การซื้อขายทุเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักลงทุนระดับโลกนาย Jack Ma เวลาเพียงหนึ่งนาทีก็ขายทุเรียนได้ตั้ง 80,000 ลูก ความต้องการการขนส่งขยายควบคู่กับความต้องการสินค้า ขนส่งทุเรียนจากสวนไปที่โกดัง และขนส่งต่อ ๆไปจนกระทั่งถึงผู้บริโภค จะเห็นว่าบทบาทของรถยนต์รถบรรทุกเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง สินค้าอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกันครับ ดังนั้นก็พอจะสรุปเคร่า ๆ ได้ว่าธุรกิจด้านการขนส่งจะยังคงขยายต่อไปอีกมากและสิ่งที่ตามมาคือการแข่งขันเพราะผู้ประกอบการขนส่งจากต่างประเทศก็จะทะลักเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มอีกเช่นเดียวกัน และที่สำคัญก็คือการสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจตนเอง เข้มแข็งมีแรงไปต่อ

ทุกวันนี้ไปที่ไหนก็ได้ยินคำว่า Logistics แทบทุกที่ มีการพูดและกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงบรรทุกขนส่ง จะอย่างไรก็ตามสำหรับองค์ประกอบหลัก ๆ ของวงจรสินค้าทั่วไปก็คงประกอบด้วย เช่น การหาการเตรียมวัตถุดิบ – การผลิต การเก็บ – และการกระจาย ซึ่งโลจิสติกส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการ “ปกติกิจกรรมต่าง ๆก็เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเมื่อ Logistics เข้าไปเกี่ยวข้องก็จะเป็นการเกี่ยวข้องที่ไม่ธรรมดา เมื่อเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็มีเป้าหมายมุ่งเน้นใน 3 ประการคือ ความพึงพอใจของลูกค้า ต้นทุนต่ำและกำไรต้องมาก” ทั้งสามประการคือโจทย์สำคัญ องค์กรใดทำได้ก็ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

กระบวนการที่การขนส่งเกี่ยวข้องก็เริ่มตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบ การบรรทุกสินค้าสำเร็จรูปไปเก็บตามศูนย์ต่าง ๆ และรวมทั้งการขนส่งสินค้าไปยังจุดขายสินค้า เมื่อการขนส่งทุกกระบวนการมีความปลอดภัยส่งผลให้แต่ละกระบวนการไม่หยุดชะงักไม่เสียเวลารอ และเมื่อไม่หยุดชะงักความสูญเสียหรือความสูญเปล่าก็ไม่เกิดขึ้น ความพึงพอใจก็บังเกิด ต้นทุนก็ต่ำเพราะไม่เกิดต้นทุนซ้ำซ้อนสิ่งที่ตามมาคือกำไรเต็ม ๆ นั่นเอง

พอจะเห็นภาพหรือบทบาทของการบรรทุกนะครับว่า มีความสำคัญมากขนาดไหน การขับรถให้มีความปลอดภัยคือสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ การขับปลอดภัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเพราะโชคชะตาเท่านั้น แต่หมายถึงความรู้และทักษะการขับรถในทุกสภาพถนนทุกสภาพแวดล้อม ฟังดูเหมือนยากแต่จริงแล้วการขับให้ปลอดภัยหายากไม่ เพราะวิศวกรรมด้านการก่อสร้างถนนหนทางและการผลิตรถยนต์มีความก้าวหน้าอย่างมาก ถนนสายหลัก ๆ หลายสายเดินรถทางเดียว บางเส้นทางมีมากกว่า 2 ช่องเดินรถ เมื่อเดินรถทางเดียวก็ย่อมไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุชนประสานงานกับรถคันอื่นที่แล่นสวนมา สิ่งที่ต้องมีตามมาตรฐานคู่กับถนนในยุคใหม่ ๆ ก็คือป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็วและป้ายบอกลักษณะของทาง

การจะขับให้มีความปลอดภัยด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดก็คือการปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด ป้ายต่าง ๆ คือตัวนำนักขับหรือ Driver Guide ที่คอยทำหน้าที่นำพานักขับไปสู่ความปลอดภัยครับ

 

Advertisement