ปัจจุบันมีรถบรรทุกจากประเทศจีนเข้ามาวิ่งขนส่งตามท้องถนนประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และจากสถิติยอดจดทะเบียน และยอดขายรถบรรทุกจากจีนในแต่ละปีก็ยังสามารถเดินหน้าควบคู่ไปกับตลาดขนส่งไทยได้ ตรงนี้จึงกลายเป็นอานิสงส์ไปยังตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถจีนด้วยเช่นกัน
 
บริษัท ไชน่า ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นผู้นำเข้าและขายอะไหล่รถบรรทุกจากประเทศจีน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะดูแลใส่ใจลูกค้าด้วยดีเสมอมา ดังนั้น ทีมข่าว BUS & TRUCK จึงขอโอกาส “จอดคุย” ผู้บริหารมากความสามารถ คุณสุปภาส ชัยประภา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไชน่า ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ถึงแผนการบริหารของบริษัทฯ และการบริการที่ดีมาให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบโดยทั่วกัน
 
 
จุดเริ่มต้นธุรกิจอะไหล่รถจีน
 
บริษัทฯ เปิดดำเนินการเมื่อกลางปี 2554 โดยเริ่มจากทำธุรกิจอะไหล่รถบรรทุกไซโน่ทรัค รุ่น Howoเพียงรุ่นเดียว จากนั้นในปีถัดไป จึงเริ่มขยายทำธุรกิจอะไหล่ รถรุ่น Golden Prince เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรุ่น ถ้าในอนาคตหากธุรกิจเป็นไปด้วยดี ก็จะขยายธุรกิจการขายอะไหล่รถบรรทุก จากประเทศจีนยี่ห้ออื่น ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นกับปริมาณการขายและการใช้รถบรรทุกจากประเทศจีน ต้องมีปริมาณมากพอ ที่จะลงทุน
 
ก้าวผ่านปัญหาในเวลาอันสั้น
 
สถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงปีแรกที่เปิดดำเนินการ ก็มีสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้ฟันฟ่าอย่างมาก เพื่อให้ตั้งหลักและอยู่รอดได้ในอนาคต ทั้งนี้จากสถานภาพของบริษัทฯเอง ที่เป็นบริษัทฯ เปิดใหม่ ไม่ค่อยมีใครรู้จัก รวมถึงการติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตอะไหล่ ที่ต้องปรับให้เข้ากันได้อยู่ระยะหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นช่วงพัฒนาการการจัดการในการทำตลาดในต่างประเทศของผู้ผลิตจากจีน บางอย่างจึงดูขลุกขลัก หรือขั้นตอนยังไม่สะดวก เมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นที่มีการทำตลาดในเมืองไทยมาอย่างยาวนาน แต่ก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ในการปรับตัวระหว่างกันเท่านั้น หลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปได้ด้วยดีราบรื่นมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถตั้งหลักให้มั่นคงได้ตั้งแต่ปีถัดมา จนกระทั่งปัจจุบัน และแม้ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ บริษัทฯ เองก็ย่อมมีผลกระทบด้วยเช่นกัน ทำให้ยอดขายพลาดเป้า แต่ด้วยการบริหารจัดการที่วางรากฐานไว้อย่างดี จึงสามารถดำเนินการอยู่ได้ด้วยดี โดยไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ มากนัก
 
ตลาดอะไหล่รถจีนปี 59 
 
ตลาดอะไหล่รถใหญ่ปี 2559 เป็นปีที่หนัก โดยเฉพาะรถบรรทุกไซโน่ทรัค จะเป็นปีที่หนักทีเดียว เพราะตลาดอะไหล่จะดีหรือไม่ ก็แปรตามปริมาณการขายรถไซโน่ทรัค และผู้ใช้รถไซโน่ทรัค เป็นหลักใหญ่ อย่างไรก็ดี การขายรถไซโน่ทรัคในปี 2558 ที่ผ่านมา มีปริมาณลดลง เนื่องการมีการปรับเปลี่ยนตัวแทนขายในประเทศใหม่หลายราย จึงเป็นการเริ่มต้นของแต่ละตัวแทนใหม่ โดยตัวแทนเก่าบางรายก็จะทำตลาดลดลง ทั้งนี้ส่วนสำคัญก็มาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำลงเป็นหลักด้วย จึงเป็นผลกระทบมาสู่ตลาดอะไหล่ในปี 2559 โดยตรงอย่างแน่นอน ตรงนี้เองบริษัทฯ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ และได้วางแผนเตรียมการรับมือไว้ตั้งแต่ต้นปี
 
วางเป้าหมายเติบโต 10-15%
 
สำหรับเป้าหมายของปี 2559 บริษัทฯ ต้องการยอดขายที่เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10-15% แม้จะมีความยากลำบากยิ่งขึ้นจากสภาวะตลาดรถไซโน่ทรัคที่ถดถอยลง แต่บริษัทฯมีความเชื่อมั่นในการให้บริการ และสินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยในปีนี้จะเข้าถึงลูกค้าในลักษณะองค์กรหรือศูนย์ซ่อมมากยิ่งขึ้น คงจะพอช่วยให้บริษัทฯ เดินหน้าสู่เป้าหมายได้ไม่ยากนัก
 
สร้างจุดแข็งดึงดูดลูกค้า
 
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สถานะต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญสูง ที่ทำงานกันอย่างเป็นทีม สามัคคีเป็นปึกแผ่น เพื่อบริการให้กับลูกค้าด้วยความเต็มใจ ตลอดเวลา กับทุกสถานการณ์ และรวดเร็วฉับไว
 
จากความรู้ความสามารถในการเข้าใจอะไหล่ รถบรรทุกไซโน่ทรัค อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งการติดตามการปรับเปลี่ยนรายการอะไหล่ของบริษัทผู้ผลิตอย่างใกล้ชิด รวดเร็วทันเหตุการณ์ตลอดเวลา จึงเกิดความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ในอะไหล่ต่าง ๆ จนสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องอะไหล่ เพื่อให้ลูกค้าใช้งานอะไหล่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดราคาขายที่เป็นธรรม และได้มาตรฐาน พร้อมกับการบริการที่รวดเร็วฉับไว ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สามารถดึงดูดและสร้างความพึงพอใจอย่างมากจากลูกค้า 
 
สต๊อกอะไหล่ 2 พันรายการ
 
บริษัทฯ มีอะไหล่ที่เป็นสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ร่วม 2 พันรายการ มูลค่าร่วม 5 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย อะไหล่เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบเบรค ระบบช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า และส่วนของตัวถัง ทั้งภายใน และภายนอก อะไหล่ทุกชิ้นจัดเก็บที่คลังสินค้า ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เองทุกรายการ
 
จัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดสินค้าโปรโมชั่น เพื่อสมนาคุณให้กับลูกค้าเป็นระยะๆ และเป็นช่วงๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และตามแผนงานในแต่ละปี ซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไป เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ แวดวงรถบรรทุก และโลจิสติกส์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ารู้จักบริษัทฯมากยิ่งขึ้น
 
“บริษัท ไชน่า ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายอะไหล่แท้ รถบรรทุกไซโน่ทรัค คุณภาพ ชัดเจน ฉับไว พร้อมรับประกัน และความเชื่อมั่นของตัวบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยันปรัชญาในการทำธุรกิจ อย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน พร้อมจะรับผิดชอบในสินค้าของบริษัทฯ ทุกชิ้น” 
 
Advertisement