คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนแพทย์หญิงรัชฎาพร รุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2560 ผู้เสียสละและอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อร่วมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษาเกียรติและธำรงคุณค่าแห่งวิชาชีพแพทย์ ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Advertisement