ผศ. ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ และ ผศ. ดร. ศรัณย์ เตชะเสน จากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคุณวรานล เหล่าสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ทีมวิศวกร ผู้ปฏิบัติงานกองช่างสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่ห้องแล็บที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครแหลมฉบัง

Advertisement