กรมทางหลวง เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนฯโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 สายทางเริ่มจำหน่ายเอกสาร 30 พ.ค. นี้

คุณธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ว่า ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา และ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)

“โดยเอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้าง งานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้าง รวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง และให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาของโครงการทั้งหมด ทั้งในส่วนของงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานส่วนที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยเอกชนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าบำรุงรักษา และค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost (การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน)”

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 9 แห่ง ส่วนสายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 8 แห่ง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน

ระยะที่ 2 ดำเนินงานและบำรุงรักษาทั้งโครงการ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการ ข้อกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ และขั้นตอนการประกวดข้อเสนอ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือประกาศเชิญชวนการให้เอกชนเข้าร่วมประกวดข้อเสนออย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ www.doh-motorway.com หรือ www.doh.go.th และสามารถหาซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (Request for Proposal (RFP) documents) ทั้งสองโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ สำนักแผนงาน (อาคารพหลโยธิน) กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา

Advertisement