คุณภูกิจ เศรษฐบัณฑัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่นำรถมินิบัสเมอร์เซเดสเบนซ์ ไปเป็นรถต้นแบบในงาน BUS & TRUCK ’17 เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการรถโดยสารให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุให้ทางบริษัทฯ ได้เปิดธุรกิจใหม่ด้วยการจำหน่ายรถมินิบัสเมอร์เซเดสเบนซ์ รุ่น OF917 อย่างเป็นทางการ

โดยรถมินิบัสเมอร์เซเดสเบนซ์ จะแยกเป็น 2 ประเภท คือ รถมินิบัสประจำทาง ขนาด 7.5 เมตร ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 2.35 ล้านบาท และรถทัวร์ 30 ขนาด 8 เมตร ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 2.6 ล้านบาท ซึ่งอุปกรณ์ประจำรถไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่ง ได้เลือกยี่ห้อ ดำรงศิลป์ ระบบเครื่องเสียง และจอทีวี พร้อมทั้งระบบ GPS ได้ใช้ยี่ห้อไดสตาร์ รวมถึงยังมีฉนวนกันไฟไหม้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารหากเกิดอุบัติเหตุ

จากที่ได้ทำธุรกิจรถใหญ่มาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถใหญ่ฟูโซ่ และรับจ้างประกอบตัวถังรถบรรทุก จึงทำให้มีความเข้าใจในความต้องการของตลาดรถใหญ่เป็นอย่างดี เมื่อได้มาเปิดธุรกิจรถมินิบัสเมอร์เซเดสเบนซ์ ก็จะต้องศึกษามาอย่างดี เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสาร”

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการรถโดยสารได้ซื้อรถมินิบัสเมอร์เซเดสเบนซ์ ไปแล้วเป็นจำนวน 4 คัน โดยนำไปเป็นรถมินิบัสประจำทางที่ภาคใต้ จำนวน 3 คัน และรถทัวร์ 30 อีก จำนวน 1 คัน ซึ่งทางบริษัทฯ คาดหมายไว้ว่า จะสามารถจำหน่ายรถมินิบัสเมอร์เซเดสเบนซ์ ได้เดือนละประมาณ 3 คัน เพราะเป็นธุรกิจเสริมจากงานหลักที่จำหน่ายรถใหญ่ฟูโซ่ ซึ่งทั้ง 2 ยี่ห้อนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทยจำกัด หรือ ดีซีวีที

Advertisement