บริดจสโตนนำเทคโนโลยีตรวจวัดลมยางมาใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการผสานเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ Cloud เพื่อช่วยจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของยางรถยนต์

Mr.Tao Yang ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ บริษัท บริดจสโตน เอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีตรวจวัดลมยางเป็นแพ็คเกจการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยใช้การทำงานร่วมกันของเซ็นเซอร์และระบบ Cloud ช่วยให้สามารถตรวจสอบลมยางและอุณหภูมิของยางด้วยความแม่นยำสูงแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีดังกล่าวจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลหรือ SMS ทันที

เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดลมยางและ/หรืออุณหภูมิของยางอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่ปกติ นับเป็นเทคโนโลยีที่บริดจสโตนสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า, ช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษา และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการชำรุดของยางรถยนต์

อย่างไรก็ดี บริดจสโตนประสบความสำเร็จในการเริ่มใช้เทคโนโลยีตรวจวัดลมยางในทวีปยุโรปมาตั้งแต่ปี พ.. 2556 เทคโนโลยีการตรวจวัดลมยางได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกับระบบ Cloud และ Toolbox (แอปพลิเคชันเอกสิทธิ์ของบริดจสโตนใช้ในการตรวจสอบยางรถยนต์และการติดตามประสิทธิภาพการใช้งานด้วยระบบ CRM) เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการเข้าถึงลูกค้า นอกจากนั้น Toolbox ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจในการบำรุงรักษาและเลือกใช้ยางรถยนต์ได้อย่างเหมาะสม

นวัตกรรมดิจิทัลเป็นหัวใจหลักของบริดจสโตน เรานำเทคโนโลยีตรวจวัดลมยางมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังเล็งเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าว และเริ่มจะขยายการใช้งานตลอดทั่วภูมิภาคตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป”

Mr.Tao Yang กล่าวอีกว่า บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 49 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุก ๆ ด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)

โดย…สวนเลน

Advertisement