ด้วยกฎระเบียบของกรมการขส่งทางบก ได้ระบุออกมาว่า รถใหญ่ทุกชนิดที่กระทำผิดกฎหมายการจราจร จะต้องถูกปรับอย่างน้อย 1,000 บาทขึ้นไป ซึ่งไม่มีรายใดที่จะปฏิเสธความผิดได้เพราะมีกล้องวีดีโอตรวจจับความผิดที่เป็นหลักฐานชัดเจนที่สุด

ส่วนตัวผู้กระทำผิดจริงก็คือคนขับ ซึ่งปัจจุบันนี้ธุรกิจขนส่งทุกประเภทมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนคนขับมากที่สุด การดึงตัวคนขับจากบริษัทอื่น หรือรับสมัครคนขับรถโดยไม่ดูหลักฐานว่า ในอดีตเคยกระทำผิดมาหรือไม่ ด้วยเหตุนี้เอง การโยกย้ายตัวคนขับรถโดยให้เงินเดือนหรือค่าแรงที่สูงขึ้นจึงพบเห็นกันบ่อยครั้ง

สำหรับการส่งเอกสารเพื่อเรียกค่าปรับของกรมการขนส่งฯ ไปยังบริษัทขนส่งที่ทำผิดกฎหมายนั้น จะเป็นการส่งใบปรับย้อนหลังจากการทำผิดจริงอย่างน้อยหนึ่งเดือน หากคนขับที่กระทำผิดลาออกไปก่อนตัวเถ้าแก่เองก็จะเป็นผู้จ่ายแทน เพราะรถใหญ่คันนั้นเป็นรถใหญ่ของบริษัทเอง

เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ได้มีเจ้าของธุรกิจขนส่งรายหนึ่ง ได้นำใบเรียกค่าปรับมาแสดงให้ดู ซึ่งมีมากกว่า 10 ใบ โดยคนขับรถใหญ่คันดังกล่าวได้ลาออกไปแล้ว ซึ่งทิ้งภาระทางกฎหมายให้กับบริษัทอย่างเห็นได้ชัด

แม้ว่าก่อนที่จะรับคนขับเข้าทำงานก็ได้มีกฎระเบียบป้องกันอยู่แล้วว่า หากคนขับรถใหญ่รายใดกระทำผิดกฎหมายการจราจรก็จะต้องเป็นผู้ที่เสียค่าปรับเอง ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งสิ้น แต่เงื่อนไขนี้แทบจะใช้ไม่ได้ในปัจจุบันแล้ว เพราะคนขับสามารถเลือกที่จะทำงานในบริษัทขนส่งใดก็ได้ เพราะทุกบริษัทขนส่งต่างต้องการคนขับเป็นอย่างมาก

ในปี 2561 นี้ ทางรัฐบาล บอกว่า ภาวะเศรษฐกิจได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก มีทั้งยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ส่วนเศรษฐกิจในประเทศก็จะเติบโตมากกว่า 8% แต่มีข้อหนึ่งซึ่งโต้แย้งกันอย่างชัดเจน ด้วยบริษัทขนส่งซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย มีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีมากเกินกว่าความต้องการของผู้ว่าจ้างขนส่งอีก จึงเห็นรถใหญ่จอดอยู่ข้างถนนในทุกจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้แต่เดิมนั้นมีผู้ที่ต้องการเป็นคนขับรถใหญ่เพราะมีเงินเดือนสูง แต่เมื่อมีจำนวนคนขับเพิ่มมากขึ้น แต่งานลดน้อยลง การลดค่าจ้างก็เกิดขึ้น เมื่อมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายก็ต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน

ส่วนเถ้าแก่ขนส่งก็ต้องหันไปหาผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นที่มีความต้องการใช้รถเก่าราคาถูก เพื่อที่จะมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวต่อไป และเป้าหมายหลักที่จะช่วยให้คนขับที่ต้องลาออกจากขนส่งเดิมก็คือต้องหันมาหาบริษัทขนส่งรายใหญ่หรือที่มาจากต่างประเทศที่เมื่อมีงานขนส่งที่มั่นคงก็สามารถจะประคองให้ครอบครัวอยู่รอดได้ และสิ่งที่สำคัญก็คือต้องขับรถให้ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับจากกรมการขนส่งฯ

โดย…ยกล้อ

Advertisement