หลังจากที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำการเซ็นสัญญา MOU กับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 22 .. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันจัดการอบรมคนขับรถใหญ่ หรือ โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้น้ำมันดีเซลของบรรดาผู้ประกอบการขนส่งทางบกให้ได้ปีละ 250 ล้านบาท โดยให้ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

สำหรับแนวทางที่ทางสหพันธ์ฯ ได้วางแผนไว้ คือจะต้องมีการอบรมคนขับรถใหญ่ให้ได้ปีละประมาณ 5,000 คน จึงต้องรีบเร่งเปิดการอบรมคนขับรถใหญ่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้น เมื่อปลายเดือนเม.. 2561 ที่ผ่านมา จึงได้ทำการอบรมคนขับรถใหญ่เป็นครั้งแรก ที่สำนักงานใหญ่ ของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีคนขับรถใหญ่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากถึง 70 คน ด้วยการใช้เวลา 2 วัน ซึ่งในวันแรกจะเป็นการอบรมภาคทฤษฎี และวันที่สองจะเป็นการอบรวมภาคปฏิบัติ

คุณศุภศักดิ์ รุ่งเจิดฟ้า ประธานกรรม บริษัท นครสวรรค์ตั้งประเสริฐ จำกัด ผู้ประกอบการขนส่งทางบกรายใหญ่ในจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า การอบรมคนขับรถใหญ่ในครั้งนี้ ถือได้ว่าส่งผลดีต่อกลุ่มขนส่งเป็นอย่างมาก เพราะช่วยประหยัดต้นทุนในการขนส่งได้อย่างคาดไม่ถึง จึงได้ส่งคนขับเข้าร่วมในการอบรมครั้งแรกประมาณ 60 คน และวางแผนว่า ในครั้งต่อไปจะส่งคนขับที่เหลือเข้าร่วมอบรมทั้งหมด

และจากการที่เฝ้าติดตามการอบรมในครั้งนี้ พบว่า อาจารย์ที่สอน 1 คน จะดูแลคนขับรถใหญ่ จำนวน 8 คน หลังจากในวันแรกที่อบรมให้ความรู้ พร้อมถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ให้กับคนขับรถใหญ่ พร้อมทั้งผลประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ส่วนวันที่สอง จะเป็นการลงภาคสนามจริง และเพื่อให้คนขับสามารถจำได้จากการใช้งานจริง จึงให้คนขับทำการขับจริงถึง 3 รอบ หากรายใดทำการขับผิดเพี้ยนจากสิ่งที่สอนมาก็จะทำการอบรมใหม่ รวมถึงให้ทำการขับรถใหม่อีกหนึ่งเที่ยว

ด้วยความที่เป็นเจ้าของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า จึงทราบดีว่า คนขับรถใหญ่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ ผู้เชี่ยวชาญ สามารถขับรถใหญ่ได้ทั้งประหยัดน้ำมัน และไม่เกิดอุบัติเหตุเลย ซึ่งหากเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จะช่วยฝึกฝนให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น

กลุ่มที่สอง คือ ผู้ที่ขับรถได้เก่ง แต่ยังขับรถไม่ประหยัดน้ำมันมากนัก รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จะไม่ร้ายแรงมากนัก เมื่อเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ก็จะช่วยพัฒนาให้มีความชำนาญและเคยชินต่อการขับรถที่ถูกวิธีในการประหยัดน้ำมัน และลดการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น

และกลุ่มที่สาม คือ ผู้ที่ขับรถใหญ่เพียงปีหรือสองปีเท่านั้น ยังไม่มีความชำนาญมากพอ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยทำให้มีทักษะ และรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นได้

หลังจากที่ได้ผ่านการอบรมคนขับรถใหญ่มาได้หนึ่งเดือน ผลที่ได้รับถูกใจเป็นอย่างมาก เพราะยอดการใช้น้ำมันดีเซลลดลงมากถึง 15% ทีเดียว คิดดูแล้วหากหนึ่งเดือนใช้น้ำมันดีเซลถึง 1 ล้านบาท ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 150,000 บาททีเดียว โดยที่ทางบริษัทฯ ไม่ต้องไปลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นเลย

ซึ่งแต่เดิมนั้น ทางบริษัทฯ ได้วางแผนลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมัน ด้วยการคำนวณเป็นเงินให้กับคนขับ เมื่อเสร็จสิ้นการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากมีน้ำมันเหลือเท่าไหร่ก็จะได้จำนวนเงินของค่าน้ำมันที่เหลือเป็นโบนัส และหากต่อเดือนคนขับรายใดมีน้ำมันเหลือมากเกิน 200 ลิตรขึ้นไป ก็จะได้โบนัสจากบริษัทลิตรละ 20 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับคนขับในการทำงานต่อไป

สำหรับเงินชดเชยที่ทางสหพันธ์ฯ ได้จ่ายให้กับคนขับที่เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ เฉลี่ยวันละ 500 บาทต่อคน รวมถึงค่าเช่ารถใหญ่เพื่อมาใช้ในการอบรม วันละ 1,000 บาทต่อคันอีกด้วย ถือเป็นการสร้างกำลังใจที่จะให้มีคนขับเข้าร่วมอบรมมากขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งทางบกที่จะให้ยืมรถใหญ่ที่จอดอยู่ไม่ได้ใช้งานมาให้ความรู้แก่คนขับอีกด้วย

โดย…ยกล้อ

Advertisement