บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ทัดเทียมระดับสากล พร้อมรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งภาคการผลิต การบริหารคลังสินค้า และโลจิสติกส์ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร คือการเป็นผู้นำด้านสินค้าอุตสาหกรรม ในส่วนของรถยก และอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ ด้วยการจัดหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมนำเสนอทางเลือกที่จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

คุณประณิธาน พรประภา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย Mr.Akihiro Nemoto (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศรันย์ ชินประหัษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และคุณชาคร อธิคมชาคร (ที่ 1 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด และ Mr.Kazuyuki Kuwabara, General Manager Asia Training & Demonstration Center [ATDC] จัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี คุณทิพาพรรณ ไทยมี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดี

ล่าสุดบางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ ผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการเช่า รถยกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ยี่ห้อ “โคมัตสุ” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้รับมอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้าและรถยกเครื่องยนต์ ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการและผู้ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

การฝึกอบรมการขับขี่สำหรับรถยก จะช่วยให้ผู้ขับขี่ขับรถยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการอบรมเรื่องการบำรุงรักษารถยกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน ซึ่งจะทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาในระยะยาว ซึ่งการฝึกอบรมจะช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานไทยมีมาตรฐานระดับสากล

การจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ทัดเทียมระดับสากล พัฒนา ทักษะการขับรถยกอย่างถูกวิธี โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกลุ่มโคมัตสุทั่วโลก รองรับการเติบโต และขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งภาคการผลิต การบริหารคลังสินค้า และโลจิสติกส์ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ท่านที่สนใจตารางการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ ศูนย์ฝึกอบรม Komatsu Asia Training & Demonstration Centre (ATDC) สอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนฝึกอบรม รถยกโคมัตสุ โทร.0-2663-2679, 08-5485-5687 Website : www.bkforklift.com

Advertisement