ปัจจุบันนี้รถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปจนถึงรถโดยสารทุกคัน จะต้องมี GPS Tracking พร้อมทั้งเครื่องรูดการ์ดคนขับ เพราะทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เห็นถึงความปลอดภัยบนท้องถนน จึงต้องควบคุมและปกป้องพฤติกรรมการขับรถใหญ่บนถนนทั้งหมด และยิ่งให้ความสำคัญกับใบอนุญาตการขับรถใหญ่โดยเจ้าของใบขับขี่นี้จะต้องไม่มีข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายจึงจะสามารถขับรถใหญ่ได้

ด้วยทางกระทรวงคมนาคม ได้ออกกฎระเบียบให้กรมการขนส่งฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก่อนที่จะต่ออายุใบขับขี่รถใหญ่ให้กับผู้ยื่นเรื่องขอนั้น จะต้องมีเอกสารครบ พร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ทางราชการทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อน หากไม่มีก็สามารถต่ออายุได้ตามปกติ แต่หากมีความผิดใด ๆ ก็ไม่สามารถที่จะต่ออายุได้อีกต่อไป

ซึ่งในเรื่องนี้ ถือได้ว่าเป็นกฎระเบียบที่ทางราชการต้องการให้ผู้ที่ขับรถใหญ่ทุกคนมีความประพฤติที่ดี และจะไม่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีที่หน่วยงานราชการควรดำเนินการ แต่ก็มีส่วนที่ไม่ดีเหมือนกัน นั่นคือ ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งบางรายเกิดเหตุขัดข้อง ไม่สามารถทำการขนส่งได้ราบรื่น เพราะมีบางเรื่องทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักไปชั่วคราว

ด้วยปกติแล้วคนขับรถใหญ่ทุกคนจะไม่ค่อยใส่ใจกับวันหมดอายุของใบขับขี่ แต่เมื่อใบขับขี่ใกล้จะหมดอายุประมาณ 1 เดือน จึงจะไปต่อที่กรมการขนส่งฯ และเมื่อเจ้าหน้าที่ให้นำหลักฐานต่าง ๆ พร้อมใบขับขี่ไปให้ทางเจ้าหน้าที่ทางราชการทำการตรวจสอบประวัติก่อน ด้วยเวลาการตรวจสอบที่นาน 1-2 เดือน จึงทำให้คนขับรายนี้ไม่สามารถทำงานประจำได้ ด้วยสาเหตุที่ว่า ต้องใช้ใบขับขี่ไปรูดการ์ดที่เครื่อง GPS จึงจะสตาร์ทสรถใหญ่ได้

ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มขนส่งบางราย คือ ตัวคนขับหรือเถ้าแก่ มีการยัดเงินใต้โต๊ะประมาณ 1,000-1,500 บาท เพื่อที่การตรวจสอบจะได้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หรือเร็วกว่านั้น เพราะการขับรถไปส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก

ได้มีสมาชิกรายหนึ่งของนิตยสาร BUS & TRUCK เปิดเผยว่า จากประสบการณ์เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่า คนขับแทบทุกคนไม่ให้ความใส่ใจในเรื่องการหมดอายุของใบขับขี่เลย และเมื่อถึงเวลาต่ออายุใบขับขี่ คนขับมากถึง 3 รายต้องหยุดพักงานไป เพราะใบขับขี่หมดอายุ ด้วยเจ้าหน้าที่ทางราชการที่ตรวจสอบประวัติค่อนข้างช้า กว่าจะส่งเรื่องให้กับกรมการขนส่งฯ ได้ก็ใช้เวลาไปนานถึง 2 เดือนทีเดียว

มาในปี 2561 นี้ จึงต้องทำการจดบันทึกวันหมดอายุของใบขับขี่ของคนขับรถทุกคน และก่อนที่จะหมดอายุ 2 เดือน ก็ให้ไปต่ออายุที่ขนส่งจังหวัด เพราะมีความเข้าใจดีแล้วว่า เจ้าหน้าที่ของทางราชการจะตรวจสอบประวัตินานเพียงไร ทั้งนี้ เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาการทำงานไป ซึ่งก็ได้ผลดี สามารถขนส่งได้อย่างราบรื่น

และเพื่อไม่ให้เพื่อนพันธมิตรที่ทำการขนส่งด้วยกันประสบปัญหาเหมือนกับตัวเอง จึงขอแนะนำไปยังหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม ที่ดูแลในเรื่องการต่อใบขับขี่รถใหญ่ หากคนขับรถใหญ่รายใดก่อเหตุในเรื่องผิดกฎหมายในทุกกรณี ก็ให้เจ้าหน้าที่ทางราชการทำการอายัดใบขับขี่ของคนขับรายนั้น เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำงานขับรถใหญ่ต่อไป หรือในช่วงเวลาที่ยังอยู่ในระหว่างความผิดนั้น และหากคนขับรถใหญ่ที่ไม่ได้กระทำผิดกฎหมายก็สามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ในทันที ไม่ต้องทำการตรวจสอบประวัติอีกต่อไป เพราะไม่ได้กระทำความผิดใด ๆ นั่นเอง

และเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ของทางราชการก็หาช่องว่างในการหาประวัติการต่ออายุใบขับขี่รถใหญ่ หากไม่จ่ายเงินให้ก็จะตรวจสอบประวัติได้ช้า แต่หากมีเงินใต้โต๊ะก็จะเจอประวัติเลย เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหน

โดย…ยกล้อ

Advertisement