ในเรื่องที่ยังเป็นปัญหาค้างคาใจ ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับบริษัทให้เช่ารถโดยสาร ก็คือเรื่องกรณีรถโดยสาร 2 ชั้น ที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยยังหาข้อสรุปในกรณีป้องกันการเกิดอุบัติของรถโดยสาร 2 ชั้นไม่ได้ หรือบางครั้งก็มีการเสนอวิธีการป้องกันแต่ก็ยังถือได้ว่ายังเกาไม่ถูกที่คันเลย

ทีมข่าว BUS & TRUCK ได้มีการสอบถามไปยังแหล่งข่าวในวงการธุรกิจรถโดยสารให้เช่า และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ดูแลเรื่องการจราจรทางบก พอจะได้ข้อสรุปถึงวิธีการแก้ปัญหาให้ถูกวิธีที่สุดออกมา นั่นคือ ในกรณีของคนขับที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการเกิดเหตุแต่ละครั้ง ก็ต้องมีมาตรการควบคุมความประพฤติ โดยจะต้องมีใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ออกใบรับรอง หรือโรงเรียนสอนขับรถใหญ่ที่ทางกรมการขนส่งทางบกรับรองให้

ทั้งนี้ เพราะระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ที่ผู้เรียนขับรถโดยสารทุกคนจะต้องผ่านนั้น มีทั้งเรื่องมารยาท ความใจเย็น สมาธิ วิธีการควบคุมรถ และการแก้ปัญหาหากรถโดยสารที่ขับอยู่มีปัญหาในการใช้งาน โดยหลักใหญ่ใจความก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร และเพื่อนร่วมถนน

ส่วนอีกวิธีนั้น อาจจะเป็นการยากมากหน่อย เพราะหน่วยงานของรัฐบาลต้องกล้าที่จะลงทุนซื้อรถโดยสาร 2 ชั้นจากผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีรถโดยสาร 2 ชั้น จดทะเบียนถูกต้อง จำนวนประมาณ 7,200 คัน ตกคันละประมาณ 3 ล้านบาท รวมเป็นเงินสูงถึง 2.16 หมื่นล้านบาท

ด้วยข้อมูลจากการตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากรถโดยสาร 2 ชั้นประมาณ 20% และเพื่อที่จะไม่ให้มีอุบัติเหตุจากรถโดยสาร 2 ชั้นอีกต่อไป ทางรัฐบาลก็ควรที่จะซื้อรถโดยสาร 2 ชั้นมาทั้งหมดด้วยการให้ราคาเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของราคาจริงเท่านั้น แล้วหาวิธีการต่อไปที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไป

สาเหตุที่มีแนวทางแก้ไขออกมาเช่นนี้ ก็เพื่อเป็นการรักษางบประมาณของชาติที่จะต้องเสียค่ารักษาให้กับผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสาร 2 ชั้น ซึ่งเมื่อคำนวณแล้ว เฉลี่ยถึงปีละกว่า 1 แสนล้านบาททีเดียว และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ช่วยผู้ประกอบการรถโดยสารให้เช่าที่จำนวนผู้โดยสารจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ เพราะหวาดกลัวต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะโดยสารอยู่

โดย…ยกล้อ

Advertisement