กรมการขนส่งทางบก พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง 11 เส้นทาง เชื่อมต่อการเดินทางจากชุมชน ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 กรกฎาคม 2561

คุณเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเส้นทางในการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 จำนวน 11 เส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกเส้นทางสำคัญจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งผู้โดยสารทำให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะไปยังสถานที่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของการคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งผ่านจุดจอดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ทั้งนี้ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขออนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 กรกฎาคม 2561

“การเปิดรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 11 เส้นทาง ประกอบด้วย สายที่ 15 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ , สายที่ 16 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ตลาดไนท์บาซาร์, สายที่ 17 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่–ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, สายที่ 18 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2– สถานีรถไฟ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (สาย B1 เดิม), สายที่ 19 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (สาย B2 เดิม), สายที่ 20 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 – ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ – ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, สายที่ 21 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 – ตลาดไนท์บาซาร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, สายที่ 22 สวนสัตว์เชียงใหม่ – ตลาดวโรรส – ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล (สาย R1 เดิม), สายที่ 23 ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา – ตลาดไนท์บาซาร์–ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, สายที่ 24 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ถนนนิมมานเหมินท์ – ประตูท่าแพ (สาย R3 เดิม), สายที่ 25 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – อุทยานหลวง ราชพฤกษ์

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) โทร. 0-5327-0411 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement