กรมทางหลวง ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และประชาชนผู้สนใจ ร่วมพัฒนาต่อยอดพื้นที่โดยรอบจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) ทั้ง 36 แห่ง ทั่วประเทศ

คุณธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้กรมทางหลวงพัฒนาก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง เป็นจุดแวะพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการขับขี่รถเป็นเวลานานหรือเป็นจุดพักนอนที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกและเพิ่มศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ กรมทางหลวงจึงได้เร่งดำเนินวางแผนก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก 36 แห่ง โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ 2 แห่ง อยู่ดำเนินการก่อสร้าง 4 แห่ง และกำลังดำเนินการจัดทำแผน 30 แห่ง ซึ่งจุดพักรถบรรทุกได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประกอบด้วย ห้องน้ำสะอาด, ศาลาพักผ่อน, น้ำดื่มสะอาด, ระบบอำนวยความปลอดภัย, กล้อง CCTV, ไฟฟ้าแสงสว่างและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า กรมทางหลวงเล็งเห็นว่าพื้นที่โดยรอบของจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) สามารถที่จะพัฒนาเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านสะดวกซื้อเพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของประชาชนในทุกๆ ด้าน สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างงานสร้างเงินให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ โดยกรมทางหลวงพร้อมสนับสนุนเปิดจุดเชื่อมต่อพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าออกระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวก

ในการนี้ กรมทางหลวงจึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีตรวจสอบน้ำหนักให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด โดยการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกดังกล่าวจะมีพื้นที่ตั้งกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 36 แห่ง มีความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่ 1 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (ขาเข้า)ทล.2 ตอน นครราชสีมาโนนสูง กม. 170+000 เนื้อที่ 12-2-36.43 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก 23 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 22 คันเปิดตั้งแต่ปี 2558

ลำดับที่ 2 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (ขาออก) ทล.2 ตอน นครราชสีมาโนนสูง กม. 169+800 เนื้อที่ 54-0-47.51 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 86 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 69 คัน เปิดปี 2561

ลำดับที่ 3 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทล.2 ตอน หินลาดโนนสะอาด กม. 374+669-375+169 เนื้อที่ 63-1-26 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 25 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

ลำดับที่ 4 จุดพักรถบรรทุก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ทล. 24 ตอน ประโคนชัยจรอกใหญ่กม. 160+876.00-161+042.60 เนื้อที่ 19-3-20.75 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 48 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 27 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

ลำดับที่ 5 จุดพักรถบรรทุกแก่งคอยทล.2 ตอน สระบุรี – มวกเหล็กกม. 15+550เนื้อที่ 1426.68 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 10 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ – คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

ลำดับที่ 6 จุดพักรถบรรทุกสีคิ้ว (ขาเข้า) ทล.2 ตอน นครราชสีมา – สระบุรี กม. 93+250เนื้อที่ 6-1-86 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 9 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ 13 คันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

ลำดับที่ 7 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.อุดรธานี ทล.2 ตอน น้ำฆ้องอุดรธานีกม. 433+704 434+704 เนื้อที่ 125-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 66 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ – คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

ลำดับที่ 8 จุดพักรถบรรทุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ทล.12 ตอน แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองน้ำดุก กม. 357+251 357+618 เนื้อที่ 14-1-57 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20 30 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 30 คัน ได้รับงบประมาณปี 2562

ลำดับที่ 9 จุดพักรถบรรทุกท่าแซะ ทล.4 ตอน วังครก – เสียบญวณ กม. 474+157 474+557 เนื้อที่ 200-0-0 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 50 60 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 30 คันได้รับงบประมาณปี 2562

ลำดับที่ 10 จุดพักรถบรรทุก บรรพตพิสัย ทล.1 ตอน หนองแบน – โนนปอแดง กม. 378+650 378+900 เนื้อที่ 65-0-54 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 40 60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 40 คันได้รับงบประมาณปี 2562

ลำดับที่ 11 จุดพักรถบรรทุก อุบลราชธานี ทล.24 ตอน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กม. 398+924 399+474 เนื้อที่ 45-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30 50 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10 30 คัน ได้รับงบประมาณปี2562

ลำดับที่ 12 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.สุรินทร์ ทล.214 ตอน ท่าตูม – จอมพระ กม. 146+108 – 147+408 เนื้อที่ 956-0-1 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60 – 80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 – 40 คัน ได้รับงบประมาณปี2562

ลำดับที่ 13 จุดพักรถบรรทุก วังน้ำเขียว ทล.304 ตอน กม.55+207 – ทางแยกไปตะขบกม. 82+136 เนื้อที่ 5-0-3 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10 – 20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10 คันได้รับงบประมาณปี2562

ลำดับที่ 14 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ขาเข้า)ทล.1 ตอน ปากดงนครชุมกม. 433+062 443+562 เนื้อที่ 309-1-50 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60 80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30 40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 15 จุดพักรถบรรทุก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ทล.217 ตอน พิบูลมังสาหารช่องแม๊ก กม. 51+010 51+660 เนื้อที่ 175-1-29.67 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60 80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30 40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 16 .เมือง จ.กำแพงเพชร (ขาออก) ทล.1 ตอน ปากดงนครชุมกม. 443+062 443+562 เนื้อที่ 312-2-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60 80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30 40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 17 จุดพักรถบรรทุก อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ทล.24 ตอน ขุขันธ์กันทรลักษ์ กม. 236+895 237+295 เนื้อที่ 60-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60 70 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30 40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 18 จุดพักรถบรรทุก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทล.4 ตอน คลองค่อมนาวง กม. 1058+385 1058+565 เนื้อที่ 11-1-0 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20 30 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 30 คันเสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 19 จุดพักรถบรรทุก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ทล.304 ตอน กบินทร์บุรีนครราชสีมากม. 186+700 187+400เนื้อที่ 50-3-17 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60 70 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 40 50 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 20 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เกาะคา จ.ลำปาง(ซ้ายทาง)ทล.1 ตอน สบปราบเกาะคากม. 678-917 + 679-517 เนื้อที่ 158-3-37 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60 80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 40 60 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 21 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมือง จ.พะเยา ทล.1 ตอน แยกประตูชัยพาน กม. 848+454 848+574 เนื้อที่ 39-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 50 60 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30 40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 22 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ทล.12 ตอน ห้วยสีดาทางแยกเข้ากาฬสินธุ์กม. 611+574 – 611+854 เนื้อที่ 21-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30 – 40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 – 30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 23 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมือง จ.มุกดาหารทล.12 ตอน คำพอกมุกดาหาร กม. 776+350 – 776+550เนื้อที่ 15-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20 – 30 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 – 30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 24 จุดพักรถบรรทุกบรรทุกอ.คุระบุรี จ.พังงา ทล.4 ตอน อ่าวเคยบางนายสี กม. 711+478 – 711+958 เนื้อที่ 48-0-50 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 50 – 60 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30 – 40 คันเสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 25 จุดพักรถบรรทุกบรรทุกอ.เด่นชัย จ.แพร่ ทล.103 ตอน ร้องกวางแม่ตีบ กม. 1+200 – 1+541 เนื้อที่ 26-3-15.18 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30 – 40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 – 30 คันเสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 26 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก จ.มหาสารคาม ทล.23 ตอน จุดสุดทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ – กม.21+350 กม. 17+299 เนื้อที่ ประมาณ 20 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 40 – 50 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30 – 40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 27 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.งาว จ.ลำปาง ทล.1 ตอน อ.งาว จ.ลำปาง แขวงทางหลวงลำปางที่ กม. 790+000 – 791+000 เนื้อที่ ประมาณ 4 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10 – 20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10 – 20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 28 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมืองน่าน จ.น่าน ทล.101 ตอน อ.เมืองน่าน จ.น่าน แขวงทางหลวงน่าน กม. 357+000 – 358+000 เนื้อที่ 4-0-28 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10 – 20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10 – 20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 29 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.วังสะพุง จ.เลย ทล.201 ตอน อ.วันสะพุง จ.เลย แขวงทางหลวงเลยที่ กม. 291+000 – 292+000 เนื้อที่ 18-3-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30 – 40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 – 30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 30 จุดพักรถบรรทุกบรรทุกหนองคาย ทล.2 ตอน น้ำสวย–สามแยกการเคหะแห่งชาติหนองคาย กม. 493+100เนื้อที่ 16-3-50 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20 – 40 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 – 30 คันเสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 31 จุดพักรถบรรทุก วิเชียรบุรี ทล.21 ตอน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 – ต่อแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 กม. 124 เนื้อที่ 75-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 50 – 60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30 – 40 คันเสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 32 ประจวบคีรีขันธ์ ทล.4 ตอน แยกกุยบุรี – แยกประจวบคีรีขันธ์กม. 278+915 309+000 เนื้อที่ 4 ไร่ และ 750 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10 20 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10 20 คันเสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 33 โพธารามทล.4 ตอน คลองอีจาง – หลุมดินกม. 79+712 100+200เนื้อที่ 6-2-11 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10 20 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10 20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 34 ดอยหล่อ ทล.108 ตอน สะพานแม่ขาน – สะพานห้วยอีลิงกม. 45+450 – 46+000 เนื้อที่ 21-0-60 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30 – 40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 – 30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 35 ร้องกวางทล.101 ตอน แยกบ้านฝ้าย – ร้องกวางกม. 270 781เนื้อที่ 5-0-12 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10 20 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10 20 คันเสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 36 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก แม่ใจทล.1 ตอน แยกประตูชัย – พาน กม. 871+417 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20 30 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20 30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-6668 ต่อ 26400, 226401 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 5

โดย…สวนเลน

Advertisement