สยามกลการอุตสาหกรรม ส่งบริการเช่ารถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์พร้อมพนักงานขับ ตอบโจทย์การทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและควบคุมต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ สร้างแต้มต่อสำหรับงานโลจิสติกส์และคลังสินค้า


ภาพการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์วิ่งไป-มา ยกของขึ้น-ลง จากรถไปเก็บที่ชั้น จากชั้นไปโหลดขึ้นรถ ยกของหลีกจากทางวิ่ง เพื่อวางของลอตใหม่ ฯลฯ เป็นอีกกิจกรรมที่เห็นผ่านตากันบ่อยครั้งตาม โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ลานพักสินค้าต่าง ๆ ภาพชินตาเหล่านี้ดูเป็นงาน “ง่าย” ไม่จำเป็นต้องใช้ “ทักษะ” อะไรมากมายในการทำงาน หรือบริหารจัดการ
เบื้องหลัง “งานง่าย” มีความซับซ้อนและความสิ้นเปลืองที่คาดไม่ถึงอยู่มากมายหากไม่บริหารจัดการให้ดีอาทิ ความเสียหายของสินค้า อุบัติเหตุในพื้นที่ทำงาน เครื่องเสีย คนขับลา และอีก 108 ปัญหา ที่กวนใจต้นทุนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
รถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์วางแผนงานต่าง ๆ อย่างครบวงจรและเชี่ยวชาญ และสร้างบริการ “เช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมพนักงานขับ” เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการงานขนส่งสินค้าภายในโรงงงานหรือคลังสินค้า ตอบโจทย์การทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและควบคุมต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ
ข้อดีการเช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมพนักงานขับ มีดังนี้
1.ทำรอบได้เร็ว ขนของได้เยอะ ลดอุบัติเหตุ ด้วยทักษะและการฝึกอบรมพนักงานขับที่ได้มาตรฐานและมีความชำนาญสูง
2.ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรม สามารถใช้บริการเช่าพร้อมพนักงานขับได้ทันที
3.ควบคุมต้นทุน สามารถลดต้นทุนได้อย่างชัดเจน จากค่าใช้จ่ายแอบแฝง อาทิค่าดูแลคน /ค่าเชื้อเพลิง/ ค่า Turn Over คนเข้า-ออก/ ค่าคนคุม/ ค่าสินค้าเสียหาย/ค่าประกันภัย

4.หมดปัญหาการดูแล หมดปัญหาจุกจิกการดูแลซ่อมบำรุงรถ มีทีมบริการคอยบำรุงรักษารถทุกๆ 200 ชั่วโมง (อาจปรับเพิ่ม-ลดความถี่ตามสภาพการใช้งาน)หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้งยืดอายุการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์
5.รถเสียมีสำรองทันที หากรถเสีย หรือมีปัญหาให้งานหยุดชะงัก บริษัทเตรียมรถสำรองไว้ใช้แทนทันทีระหว่างซ่อม

Advertisement