เมื่อเร็วๆ นี้ คุณไพศาล ประสิทธิภาพพิบูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวมินทร์การาจ จำกัด และภรรยา คุณมนฤดี ประสิทธิภาพพิบูล พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและจัดงานเปิดตัวบริษัท 2499 อินเตอร์คาร์รีแพร์ จำกัดพร้อมกับเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมตัวถังและสีรถยนต์ (ในระบบทวิภาคี)

โดยมี คุณปกรณ์ ชัญธนาพัศ เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรม ท่ามกลางแขกเหรื่อจากเพื่อนพ้องผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ต่าง ๆ และบริษัทประกันภัย รวมถึงคู่ค้าพันธมิตรจำนวนมากที่เข้าร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฯหลาย แห่งเป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวแสดงความยินดี

คุณไพศาล ประสิทธิภาพพิบูล กล่าวถึงที่มากรณีทำไมถึงต้องเปิดบริษัทแห่งใหม่ในนาม บริษัท 2499 อินเตอร์คาร์รีแพร์ จำกัด ว่า สืบเนื่องมาจากปัจจุบันบริษัท นวมินทร์การาจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)และบริษัท กม.9การาจ จำกัด(สาขา2)มีจำนวนรถลูกค้าเข้ามาซ่อมจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สถานที่เดิมแออัดคับแคบ ไม่เพียงพอรองรับการขยายตัวของลูกค้า บวกกับลูกค้าเองมีความต้องการอยากเข้าศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ตนเองได้มีนโยบายขยายสาขาและทำการเปิดศูนย์ซ่อมแห่งใหม่ขึ้นมาให้ได้มาตรฐานและครบวงจร เพื่อรองรับปริมาณรถลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกัน คุณไพศาล ประสิทธิภาพพิบูล ยังเล็งเห็นว่า คุณปกรณ์ ชัญธนาพัศ์นั้นเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์อุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดแต่ยังขาดสถานที่จะรองรับนักศึกษาระบบทวิภาคีจึงสนับสนุนและเป็นผู้อุปถัมป์มอบสถานที่ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมตัวถังและสีรถยนต์(ในระบบทวิภาคี)

ซึ่งมีคุณปกรณ์ ชัญธนาพัศ เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านสุรัตน์ จั่นแย้มที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวก.บางแก้วฟ้าประธาน อศจ.นครปฐมและคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯต่างๆ, คุณสมศักดิ์ พรมดำ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก, คุณสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13 กรุงเทพฯ พร้อมทั้งพันธมิตรที่เป็นสถานประกอบการอู่ชั้นนำ50กว่าแห่งเข้าร่วมอยู่ในศูนย์ดังกล่าว

โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวที่เปิดขึ้นนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพฝีมือแรงงานและยังมุ่งเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงกับอาชีพที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพที่เรียน มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ การทำงานร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาและสร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของคนให้มีคุณภาพต่อไป

โดย…สวนเลน

Advertisement