ยูดี ทรัคส์ ประกาศวิสัยทัศน์ “Fujin & Raijin 2030” สู่ยุคสมาร์ท โลจิสติกส์ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมโซลูชั่นต่าง ๆ ประกอบด้วยรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ และรถบรรทุกไร้คนขับในปี 2030 โดยแผนงานนี้เน้นไปที่หัวใจสำคัญของการทำงานระบบอัตโนมัติและการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อรับกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของยูดี ทรัคส์ คือ สร้างรถบรรทุกตามความต้องการของโลกทุกวันนี้ แต่แผนงานพัฒนานวัตกรรมนี้จะถูกดำเนินไปเป็นขั้นตอนไปพร้อมกับลูกค้า เพื่อนำเสนอโซลูชั่นยานพาหนะที่ทำงานอัตโนมัติและการใช้พลังงงานไฟฟ้าเพื่อการขับเคลื่อนในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป ด้วยมีเป้าหมายการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี 2030

ในปี 2030 คาดว่าความต้องการขนส่งพัสดุจะเพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2014 ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรงเพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคต รวมถึงความรับผิดชอบในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลง ปริมาณการค้าออนไลน์ที่สูงขึ้น และการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุก ทำให้ ยูดี ทรัคส์ มีความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมที่เปลี่ยนผ่านจากระบบปัจจุบันสู่ระบบอัตโนมัติและยุคพลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับเคลื่อน รวมทั้งการนำเสนอโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในธุรกิจขนส่ง ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้

ยูดี ทรัคส์ นำแรงบันดาลใจการพัฒนาแผนงานนวัตกรรมนี้มาจากเทพเจ้าแห่งสายลมและสายฟ้าจากตำนานของญี่ปุ่น ที่เรียกว่า “Fujin & Raijin” ซึ่งความก้าวหน้าด้านระบบอัตโนมัติของเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพเจ้าฟูจิน (Fujin) เทพแห่งสายลมที่เป็นตัวแทนของการเคลื่อนที่ ขณะที่งานด้านการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารับแรงบันดาลใจมาจากเทพเจ้าไรจิน (Raijin) เทพแห่งสายฟ้า ที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังงานที่ทรงพลัง ด้วยวิสัยทัศน์ “Fujin & Raijin 2030” ยูดี ทรัคส์ให้คำมั่นว่าจะมอบสมาร์ทโลจิสติกส์โซลูชั่นที่ทำงานด้วยระบบเชื่อมต่อและการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่ล้ำหน้า

การทำงานอัตโนมัติ
การทำงานโดยระบบอัตโนมัติจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์อย่างมหาศาล และสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้ลูกค้าและสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลงานการทำงานที่มากขึ้น ความปลอดภัย การใช้พลังงานและเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ยูดี ทรัคส์ กำลังคิดค้นโซลูชั่นที่สามารถปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติอย่างปลอดภัยในพื้นที่จำกัด อย่างในโรงงานและงานขนส่งท่าเรือ ในอนาคตอันใกล้นี้ เรากำลังพัฒนารถบรรทุกไร้คนขับบนถนนไฮย์เวย์โดยใช้เทคโนโลยี CACC (Cooperative Adaptive) Platooning และพัฒนาให้เป็นยานพาหนะไร้คนขับที่วิ่งบนท้องถนนได้ในระยะยาวต่อไป

การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ยูดี ทรัคส์ มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสร้างยานพาหนะที่เงียบและไม่ปล่อยก๊าซใด ๆ ออกมา รวมถึงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มน้ำหนักบรรทุกให้มากขึ้น และขับเคลื่อนได้เป็นระยะทางไกล ระบบแบตเตอรี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยูดี ทรัคส์ กำลังทดสอบโซลูชั่นต่าง ๆ รวมถึง แบตเตอรี่ EV, Parallel EV และ Series HEV ด้วย

ระบบเชื่อมต่อและการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล
การเชื่อมต่อผ่านระบบดิจิตอลเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับระบบอัตโนมัติและการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ในประเทศญี่ปุ่น ยูดี ทรัคส์มีรถบรรทุกราว 45,000 คันที่เชื่อมต่อผ่านศูนย์ข้อมูลงานบริการยูดี (UD Information Service) ที่รวบรวมข้อมูลของรถแต่ละคันเพื่อเพิ่มเวลาวิ่งงานให้สูงสุด การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิตอลที่เป็น Big Data โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ ช่วยให้ ยูดี ทรัคส์ มีข้อมูลเชิงลึกในการออกแบบรถบรรทุกที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้มากขึ้น

ตลอดปี 2018 นี้ ยูดี ทรัคส์จะทำการสาธิตรถบรรทุกต้นแบบที่ขับขี่ได้เองด้วยพลังงานไฟฟ้าบนสนามทดสอบและให้ลูกค้าได้สัมผัสก่อนงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ 2019 เราตั้งเป้าว่าจะสร้างยานพาหนะที่ใช้งานได้จริงออกมาให้ทันภายในปี 2020 ทุกกิจกรรมจะเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้สามารถงานในรถบรรทุกขับขี่อัตโนมัติและรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบภายในปี 2030 แต่ละขั้นตอนที่เราร่วมมือกับลูกค้า ยูดี ทรัคส์ นั้นเพื่อนำเสนอโซลูชั่นเพื่อยุคของสมาร์ทโลจิสติกส์ในโลกอนาคต

Advertisement