บุคคลในภาพ: (จากซ้ายไปขวา) ฝ่ายบริหารบริษัทภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด โดย คุณธเนศ ยงรัตนา ผู้จัดการทั่วไป คุณสุรัติ วทานิยปราโมทย์  รองกรรมผู้จัดการ และคุณวิภาวี วทานิยปราโมทย์ ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณซาช่า ริคาเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีซีวีที และ คุณฮาราลด์ บุช ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ดีซีวีที

เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ดีซีวีที ต้อนรับ บริษัทภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด ในฐานะผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่อย่างเป็นทางการ ซึ่งภาวีกิตฯ เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัทเอเชีย ทรัค  เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของรถบรรทุกฟูโซ่ในประเทศไทย และเพื่อรองรับตลาดรถบรรทุกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มบริษัทจึงได้ตัดสินใจปรับโครงสร้าง โดยให้ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด ขายและดูแลแบรนด์ฟูโซ่โดยเฉพาะ

คุณซาช่า ริคาเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีซีวีที กล่าวว่า “ทางดีซีวีทีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับบริษัทภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสำคัญที่ผลักดันให้ฟูโซ่แข็งแกร่งขึ้นในตลาด อีกทั้งมุ่งหวังที่จะเติบโตในตลาดรถบรรทุกไปด้วยกัน”

ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด และ บริษัท เอเชีย ทรัค จำกัด มีประสบการณ์มานานกว่า 40 ปี ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ และเป็นผู้จัดจำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ในประเทศไทยสำหรับดีซีวีที ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีคุณสุรัติ วทานิยปราโมทย์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ บริษัทภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด ด้วยเช่นกัน

โดย…สวนเลน

Advertisement