ปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันดีเซลใกล้จะถึงลิตรละ 30 บาทแล้ว ซึ่งกระทรวงพลังงานจะใช้เงินจากกองทุนน้ำมันมาพยุงไว้ไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท เพื่อเป็นการประคองไม่ให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศเดือดร้อน

แต่ในขนส่งต่างจังหวัดนั้น ต่างต้องประสบปัญหาหนัก เมื่อผู้ว่าจ้างจะยืนราคาอยู่ค่าขนส่งอยู่ที่น้ำมันลิตรละ 25 บาท หากต่ำกว่าลิตรละ 30 บาทก็จะไม่ปรับราคาขนส่งเพิ่มขึ้นให้ หากขนส่งรายใดรับได้ก็ทำงานต่อไป หากต้องการได้รับค่าจ้างเพิ่มก็ให้ไปหาผู้ว่าจ้างรายใหม่แทน

สมาชิกของนิตยสาร BUS & TRUCK ที่ทำการขนส่งในภาคเหนือ เปิดเผยมาให้ฟังว่า ธุรกิจการขนส่งในปัจจุบันนี้ถือได้ว่า ทำงานอย่างยากลำบากมาก งานขนส่งก็มีน้อย เพราะเพิ่งเข้าฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่งปลูกพืชผลทางการเกษตร จึงยังไม่มีสินค้าให้ทำการขนส่ง

แต่ก็มีผู้ชนะการประมูลข้าวเน่าของทางรัฐบาลมาให้ทำการขนส่งไปยังโรงปุ๋ย ซึ่งค่าจ้างถือได้ว่าต่ำมาก เพราะผู้ประมูลได้ประเมินราคาขนส่งมาแล้ว ในช่วงที่ราคาน้ำมันลิตรละ 25 บาท ขนส่งรายใดอยากได้งานก็มาทำงานให้ หากรับไม่ได้ก็ให้ไปทำที่อื่นแทน

แม้ว่าคำพูดนี้จะทำให้เคืองใจเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องทำการขนส่งให้ เพื่อความอยู่รอด แม้ว่าจะต้องจอดรถรอนานถึง 2 วัน เพื่อที่จะได้ทำการขนส่งได้หนึ่งเที่ยวก็ตาม

ซึ่งสาเหตุหลักก็เป็นเพราะต้องหารายได้หมุนเวียนและใช้จ่ายประจำเดือน เพราะมีทั้งคนงาน คนขับรถ ที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้ แม้ว่าจะไม่มีงานขนส่งให้ทำเลยก็ตาม

สำหรับมูลเหตุที่ผู้ว่าจ้างสามารถกำหนดค่าจ้างได้ตามความต้องการ ก็เนื่องมาจากมีผู้ประกอบการขนส่งมากเกินความต้องการของผู้ว่าจ้าง จึงทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ราคาขนส่งต่ำลงได้

ตั้งแต่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เริ่มโครงการรับจำนำข้าว ด้วยการตั้งราคาที่สูงมาก จึงทำให้บรรดาชาวนาต่างนำข้าวเข้ามาจำนำกันอย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มีผู้ซื้อรถบรรทุกเพื่อมาขนส่งข้าวเปลือกเป็นจำนวนมาก และเมื่อหมดยุครัฐบาลชุดนี้งานก็หมดไป รถบรรทุกจึงมีมากเกินการใช้งาน และเป็นเหตุต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ ที่มีรถบรรทุกเกินตลาด

นอกจากนี้ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มทำการขนส่งให้กับโรงงานแห่งหนึ่งก่อนหน้าเจ้าอื่น แต่เมื่อโรงงานแห่งนี้ไม่ยอมปรับราคาค่าจ้างเพิ่มให้ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปขอค่าจ้างเพิ่ม เพราะเกรงว่าจะให้ขนส่งรายอื่นมาทำงานแทน เพราะไม่มีใครที่อยากจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่สามารถลดต้นทุนได้

แม้ว่าในอดีตกลุ่มขนส่งจะเป็นผู้ที่กำหนดราคาค่าจ้างได้เอง เพราะขนส่งมีน้อยกว่าผู้ว่าจ้าง แต่ปัจจุบันนี้ ขนส่งอยู่ในอุ้มมือของผู้ว่าจ้างแล้ว หลังจากนี้คงต้องยอมประคองตัวกันต่อไป เพื่อความอยู่รอด แต่ถ้าใครประคองตัวไม่ได้ ก็อาจจะล้มหายตายจากกันไปจากวงการก็เป็นไปได้

โดย…ยกล้อ

Advertisement