ไชน่า ออโต้ พาร์ทฯ “ปรังปรุง เรียนรู้ พัฒนา” ต่อเนื่อง พร้อมช่วยรักษาภาพลักษณ์รถใหญ่จีน ให้กลับมาบูม

แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัท ไชน่า ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทยจำกัด เปิดเผยว่า ด้วยรถใหญ่จากประเทศจีน ยี่ห้อ ไซโนทรัค มีวิ่งบนถนนในไทยมากถึง 5,000 คัน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มุ่งขายอะไหล่แท้ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของรถใหญ่ไซโนทรัค เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ต่อไปอีกหลายปี จึงต้องมีการ “ปรังปรุง เรียนรู้ พัฒนา” ต่อเนื่อง เพื่อที่จะช่วยให้รถใหญ่จากจีนมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และให้กลับมามีชื่อเสียงในเรื่องการขนส่ง

โดยการให้บริการของบริษัทฯ นั้น จะมีการสต็อกอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทาง และตามระยะเวลาที่กำหนด และอะไหล่ทั่วไปที่สำคัญต่อรถใหญ่จากจีน ทั้งนี้ ยังมีการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนตามต่างจังหวัดจะทำการจัดส่งให้ตามบริษัทขนส่งทั่วไป

จากการที่ไปเยี่ยมลูกค้าตามอู่ซ่อมต่าง ๆ ของบริษัทขนส่งที่ใช้รถใหญ่จีน พบว่า มีการสต็อกอะไหล่ที่เป็นของเทียมจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก และเมื่อได้เปลี่ยนจากอะไหล่แท้มาเป็นอะไหล่เทียมแล้วก็ทำให้ชิ้นส่วนที่ต้องใช้งานร่วมการพังง่ายขึ้น จนรถใหญ่คันนี้ไม่สามารถวิ่งงานได้ต่อไป ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องหันมาสั่งอะไหล่แท้จากบริษัทฯ ไปใช้แทน จึงเห็นว่าอะไหล่แท้กับอะไหล่เทียมมีผลที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด”

ด้วยความต้องการรถใหญ่จากจีน ยี่ห้อ ไซโนทรัค ในปี 2561 นี้ มีความเคลื่อนไหวไม่มากนัก ดังนั้นความต้องการอะไหล่แท้จากประเทศจีนที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า จึงยังมียอดจำหน่ายเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะยังมีรถใหญ่จากจีนที่วิ่งขนส่งอยู่มากถึง 5,000 คัน ที่ยังมีความต้องการใช้อะไหล่แท้จากบริษัทฯ

โดย…ยกล้อ

Advertisement