คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดเพชรบุรี หมวดอักษร กต “การงานก้าวหน้า การค้าเติบโต” และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูล จะนำเข้ากองทุนฯดังกล่าวเพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพ

Advertisement