กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตอน 4 ในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แล้วเสร็จ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) รองรับการพัฒนาระบบขนส่งและสนับสนุนระบบโลจิสติกส์

คุณสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ โดย ทล. ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตอน 4 ในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่าง กม.10+850 – กม.13+900 ระยะทางประมาณ 3.05 กิโลเมตร ก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร ควบคุมการเข้า – ออกด้วยระบบปิดอย่างสมบูรณ์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งบประมาณ 615,492,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการจะช่วยเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้เส้นทางที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ไปยังภาคตะวันออกของประเทศ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) รองรับการพัฒนาระบบขนส่งและสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาอาเซียน

Advertisement