บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD ผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าขยายการลงทุนในกัมพูชาต่อยอดสร้างการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน

คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนรวม 315.73 ล้านบาท ขยายการลงทุนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศกัมพูชา เพื่อต่อยอดสร้างการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนโดยแบ่งเป็นการใช้เงินลงทุนประมาณ 169.16 ล้านบาท (ประมาณ 5.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท Phnom Penh SEZ Plc. (PPSEZ) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนทะเบียนผู้ถือหุ้นของ JWD เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 14.61% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ PPSEZ จากเดิมที่ถือหุ้น 5.18% ซึ่งจะส่งผลดีกับการต่อยอดขยายธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้าของนิคมอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกัน บริษัท JWD Asia Holding Private Ltd. (JWDAH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ JWD ถือหุ้นทางอ้อม 99.99% ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 146.57 ล้านบาท (ประมาณ 4.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าซื้อหุ้น 40% ในบริษัท Bok Seng PPSEZ Dry Co., Ltd (Bok Seng) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสถานีบรรจุและแยกสินค้า (Inland Container Depot หรือ ICD) ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพนมเปญ (Phnom Penh Special Economic Zone)
ทั้งนี้ การตัดสินใจเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท PPSEZ และบริษัท Bok Seng ดังกล่าว เนื่องจาก JWD ต้องการเข้าไปบริหารจัดการโครงการสถานีบรรจุและแยกสินค้า คลังสินค้าและให้บริการขนส่งสินค้าในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพนมเปญ อีกทั้งยังมีที่ดินเปล่าใน Bok Seng กว่า 30,000 ตร.ม. ที่ JWD สามารถเข้าไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ เพื่อขยายธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของ JWD ในกัมพูชา โดยจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโลจิสติกส์เกือบ 40 ปี มาช่วยต่อยอดขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ JWD และ PPSEZ จะร่วมกันขยายธุรกิจในกัมพูชาต่อไปในอนาคต

“หลังจากที่ JWD เข้าลงทุนในธุรกิจคลังสินค้าทั่วไปและห้องเย็นในกัมพูชาเมื่อปลายปี 2559 มองว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 6-7% ต่อปี จึงมีบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนสร้างก่อสร้างโรงงานเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าต่าง ๆ และขยายการลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก ส่งผลดีต่อธุรกิจด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเกิดความต้องการใช้บริการด้านโลโจสติกส์เพิ่ม โดยเฉพาะการใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ” คุณชวนินทร์ กล่าว

Advertisement