นครชัยแอร์ ต่อยอดอีคอมเมิร์ซ ดันธุรกิจออนไลน์ เปิดรับสมาชิก “NCA Express Member” สะสมคะแนนรับส่วนลด หลังพบยอด“ส่งพัสดุถึงมือ” โตก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นกว่า 50%

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าที่ใช้บริการส่งพัสดุจากต่างจังหวัด มายังกรุงเทพฯ ด้วยรถนครชัยแอร์ ภายใต้ชื่อบริการ “ส่งพัสดุถึงมือ” ไปยังผู้รับ 42 เขต (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) แทนการรับ ณ จุดเดียว ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2561) พบว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยยอดการใช้บริการในแต่ละเดือนเติบโตขึ้นกว่า 50% โดยพัสดุจากจังหวัดเชียงใหม่ มียอดการใช้บริการ “ส่งพัสดุถึงมือ” สูงสุด

จากความนิยมในบริการ NCA Express และสถิติของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นครชัยแอร์ได้เพิ่มบริการใหม่ “NCA Express Member” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ, ร้านค้า ให้มีอัตราขนส่งที่คุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง โดย “NCA Express Member” คือการเปิดรับสมาชิกมีเงื่อนไขการสมัครดังนี้

สำหรับร้านค้าที่มีใบจดทะเบียนการค้า แนบหลักฐานสมัครฟรี และสำหรับธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่มีใบจดทะเบียนการค้า เสียค่าสมัคร 100 บาท สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับคือ ทุก ๆ ยอดส่งพัสดุตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 เดือน สะสมเป็นคะแนนเพื่อใช้เป็นส่วนลดในเดือนถัดไป คะแนนสะสมสามารถใช้เป็นส่วนลดภายใน 3 เดือน โดยชื่อผู้ส่งบนพัสดุ ต้องตรงกับชื่อสมาชิก NCA Express สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่นครชัยแอร์ สาขาจังหวัดที่สมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ สาขาจังหวัดที่ประกอบธุรกิจ โดยเตรียมบัตรประชาชนและใบจดทะเบียนการค้า (กรณีร้านค้า) เพื่อความสะดวกของลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nakhonchaiair.com

Advertisement