กรมการขนส่งทางบก พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศให้ทันสมัย ติดตั้งจอแสดงข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทางแบบ Real-time ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ เข้าถึงบริการสาธารณะที่ดีอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เพิ่มความสะดวกคล่องตัวด้วยแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal” รู้หมดทุกการเดินทาง ช่วยวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจ

คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ระบบ “Smart Bus Terminal” เป็นการต่อยอดใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ที่ติดตั้งในรถโดยสารประจำทางตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อสร้างมาตรฐานการเดินทางและมาตรฐานสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากประสิทธิภาพในการตรวจสอบตำแหน่งรถโดยสารประจำทางจากฐานข้อมูล GPS ของกรมการขนส่งทางบก ทำให้รู้เวลารถเข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารล่วงหน้า และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแบบ Real-time โดยติดตั้งจอแสดงตารางการเดินรถ ขาเข้าและขาออก จำนวน 2 จุด ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 81 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏในจอแสดงข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนรถ มาตรฐานรถ สายรถ เส้นทาง เวลาเข้า เวลาออก ชานชาลา และสถานีปลายทาง

ส่งผลให้สามารถวางแผนเดินทางได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอคอยรถโดยสารเป็นเวลานาน เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถวางแผนการเดินทาง บริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศให้ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ยกระดับความปลอดภัยตรวจสอบการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยว ตรวจสอบความเร็วจากข้อมูลการเคลื่อนที่ของตำแหน่ง GPS ตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้ ยังยกระดับการเข้าถึงไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ผ่านแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal” ซึ่งจะแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนจอแสดงตารางการเดินรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแบบ Real-time ทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่น ๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลตารางเดินรถไฟและตารางเที่ยวบินในแต่ละท่าอากาศยาน สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

Advertisement