คุณปรีเปรม มาลาสิทธิ์ ที่ปรึกษา และ คุณศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) เป็นผู้แทนบริษัท มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ให้แก่เด็ก ๆ ที่สหทัยมูลนิธิและมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย

Advertisement