คุณพีรทักษ์ อุตะเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณสุธน ชูเทียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านคาเฟ่ อเมซอน ณ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีต่อการดำเนินธุรกิจ ปตท. ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถือเป็นตลาดที่กำลังโต

Advertisement