ในเรื่องของการลดต้นทุนในการขนส่ง ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักโฟกัสค่าใช้จ่ายแค่ค่า Transport สินค้าจากโรงงานเพื่อไปส่งลูกค้ายังอีกที่เท่านั้น โดยสิ่งที่หลายคนมองข้ามและคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย คือ การบริหารจัดการงานขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า-โรงงาน จริง ๆ แล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นต้นทุนแฝงที่หากมีการจัดการที่ดีจะทำให้ทุกธุรกิจมีแต้มต่อมากขึ้นอีกเยอะ

สยามกลการอุตสาหกรรมในฐานะผู้คลุกคลีและเชี่ยวชาญงานขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า-โรงงาน และบริการให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมคนขับ พบว่าองค์ กรส่วนใหญ่ยังบริหารจัดการงานส่วนดังกล่าวอย่างไม่เป็นระบบ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ความเสียหาย และความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ โดยไม่จำเป็น อาทิ ค่าจ้างพนักงานขับรถ ค่าซ่อมบำรุง ค่าเชื้อเพลิง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของงาน ในกรณีที่รถฟอร์คลิฟท์เสียในชั่วโมงการทำงาน พนักงานขับรถขาดงาน ลางาน ตลอดจนขาดความเชี่ยวชาญในการทำงาน


ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องแอบแฝงที่หากคิดเป็นตัวเงินแล้วจะพบว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากพอสมควร ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญมาโดยตลอดจึงพัฒนา Solution ใหม่ ๆ คือการบริการ ให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมคนขับและบริหารทรัพยากรต่าง ๆ อย่างครบวงจร (หรือเรียกว่า Fleet management solution) เพื่อบริหารภาพรวมของงานเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเรียบง่ายและราบรื่น ผลักภาระทั้งค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าใช้จ่ายแอบแฝง การบริหารรถเช่า การบริหาร-อบรมคนขับ ฯลฯ ให้กับทีมงานของบริษัทที่มีประสบการณ์สูงบริหารจัดการแทน

ทั้งนี้ Fleet management solution สามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการให้กับทุกองค์กร โดยประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเลือกใช้บริการเช่าพร้อมคนขับแบ่งออกเป็น 5 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย

ลดต้นทุน: ไม่ต้องลงทุนจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อรถฟอร์คลิฟท์และลดค่าใช้จ่ายแอบแฝง

การบริหารจัดการคน: รูปแบบบริหารจัดการนักขับรถฟอร์คลิฟท์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีตารางตรวจการทำงานเป็นขั้นตอน และบริหารจัดการตารางงานลดภาวะขาด ลา มาสาย ของคนขับรถฟอร์คลิฟท์

การบำรุงรักษา : ทีมช่างซ่อมบำรุงที่มากด้วยประสบการณ์ มีความชำนาญด้านการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งาน และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพื่อให้รถกลับมาใช้งานได้ดีมีรถใช้งานระหว่างซ่อมจัดรถสำรองพร้อมทำงานต่อได้ทันทีไม่หยุดชะงักและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ประหยัดเชื้อเพลิง: คนขับมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ต่อระบบการใช้งานต่าง ๆ ในรถฟอร์คลิฟท์ มีทักษะการขับรถที่ดี ควบคุมความเร็วตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด รวมถึงการวางถังแก็สที่รถได้ถูกต้องตามหลักการซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิงและใช้เชื้อเพลิงให้คุ้มค่า

การันตีความเป็นมืออาชีพ: ด้วยประสบการณ์การให้บริการเช่าพร้อมคนขับมากกว่า 18 ปี และมีศูนย์อบรมผู้ควบคุมรถฟอร์คลิฟท์เสริมสร้างความชำนาญในการควบคุม บริษัทเป็นรายแรกและรายเดียวที่มีหลักสูตรครบวงจรและออกใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจากภาครัฐ จนได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลายจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนชั้นนำ

Advertisement