ธุรกิจรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางในแถบภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น มีผู้ให้บริการอยู่มากมาย แตมี่เพียงไมกี่เจ้าที่มีบริการให้ครบทั้งด้านตัวรถและการท่องเที่ยวแบบครบวงจร “คุณสุกิจอ๋องสกุล” เปิดเผยถึงความเป็นมา รวมไปถึงเคล็ดลับที่ทำให้สุกิจการท่องเที่ยวสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี

ธุรกิจรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางในแถบภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น มีผู้ให้บริการอยู่มากมาย แตมี่เพียงไมกี่เจ้าที่มีบริการให้ครบทั้งด้านตัวรถและการท่องเที่ยวแบบครบวงจร “คุณสุกิจอ๋องสกุล” เปิดเผยถึงความเป็นมา รวมไปถึงเคล็ดลับที่ทำให้สุกิจการท่องเที่ยวสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี

เริ่มจากอดีตกระเป๋ารถ

ก่อนที่จะมีรถบัสนั้น รับจ้างเป็นกระเป๋ารถเมล์มาตั้งแต่อายุ 13 ปี ได้ค่าจ้างวันละ 20 บาท จนอายุได้ประมาณ17 ปี ได้รวบรวมเงินที่ทำงานมาได้ รวมกับเงินที่หยิบยืมจากแม่และญาติๆ ได้ก้อนหนึ่ง มาซื้อรถบัสเล็ก สายพังงา-ตะกั่วป่า-คุระบุรี เป็นของตัวเองเมื่อปีพ.ศ. 2527 วิ่งให้บริการรถประจำทางเพียงอย่างเดียว ปี พ.ศ.2536 ได้เริ่มหันมาบริการทัศนาจร เมื่อมีกลุม่ ลูกค้า มากขึ้นจึงได้เปลี่ยนมาใช้รถโดยสารปรับอากาศในปี พ.ศ. 2541 โดยซื้อรถโดยสารปรับอากาศ หกล้อ ชั้นครึ่ง จากเวคินทร์แทรเวล ปัจจุบันสุกิจการท่องเที่ยว มีรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ให้บริการจำนวน 2 คัน

มาตรฐานตัวรถ

รถทุกคันที่นำมาให้บริการ เราออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในรถรวมไปถึงเลือกชิ้นส่วนและวัสดุที่นำมาติดตั้งด้วยตัวเอง อีกอย่างหนึ่งคือความปลอดภัย เพราะเราอยู่ภาคใต้ งานที่ให้บริการส่วนมากจะเป็นงานไกลๆ อย่างขึ้นมากรุงเทพฯ หรือไปเหนือและอีสานซึ่งระยะทางไกลมาก เราจึงจัดให้มีคนขับคันละ 2 คน พร้อมทั้งประกันภัยในส่วนของตัวรถและผู้โดยสารไว้ครบ ถือเป็นจุดเด่นส่วนหนึ่งที่ลูกค้ามั่นใจใช้บริการมายาวนาน

ครบวงจรธุรกิจท่องเที่ยว

ในย่านพังงา กระบี่ และภูเก็ต มีผู้ให้บริการรถเช่า อยู่หลายเจ้า แตที่สุกิจการท่องเที่ยว เป็นที่เดียวที่มีบริการให้ครบทุกอย่าง “นอกจากให้เช่ารถโดยสารแล้ว ก็มีธุรกิจทัวร์ทั้งในและนอกประเทศ เป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนตัวผมเองได้สอบเป็นมัคคุเทศน์อย่างถูกต้อง โดยจะเดินทางไปกับลูกทัวร์ ดูแลลูกทัวร์ด้วยตัวเองอยู่เสมอ ทำให้เราเข้าถึงลูกทัวร์ได้มากขึ้นทำให้มีการพัฒนาการให้บริการ ให้มีข้อบกพร่องได้น้อยที่สุด” ลูกค้าที่ใช้บริการจะเป็น กลุ่ม ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาต่างๆ เป็นส่วนใหญ่

เน้นคุณภาพมากกว่า

“อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่า ผมจะเดินทางไปดูแลงานดว้ ยตัวเองอยู่เสมอ หรือถ้าไม่ไปก็จะมีทีมงานที่ไว้ใจได้ไปดูแลเพราะเราไม่เน้นปริมาณ ถ้าหากมีงานที่ซ้อนกันเข้ามา เราจะไม่รับ เพราะอาจทำให้การดูแลลูกค้าเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงหากขาดตกบกพร่องขึ้นมาจะทำให้เสียชื่อและมาตรฐานบริการด้วย”

ปัญหาคือราคากลาง

ทุกวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารถที่ต่อกันออกมาเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้การแข่งขันในธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วยเป็นที่มาของปัญหารถวิ่งงานถูกและการตัดราคา คือยังไม่มีการรวมตัว เพื่อตั้งราคากลาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสภาพของรถและภาระของผู้ประกอบการที่ต่างกัน ทำให้บางรายยอมวิ่งงานในราคาที่ถูกกว่า เพื่อให้พอมีค่างวดส่งรถให้รอดไปได้แบบเดือนต่อเดือน แต่ของเราจะได้เปรียบกว่าตรงที่เรามีธุรกิจท่องเที่ยวของตัวเอง ถ้าหากไม่มีงานเช่าเหมารถ เราสามารถจัดรายการเองได้ เพราะเรามีกลุ่มลูกค้าที่เหนียวแน่น ทำให้เรามีงาน มีรายได้เข้ามาตลอดทั้งปี

ฝากข้อคิดในการทำงาน

อาชีพของเราคือมีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ต้องซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ จริงใจต่อลูกค้า ตรงต่อเวลา การทำงานต้องชัดเจน ทำให้ลูกค้ารู้ว่าถ้ามาหาเรา เขาจะได้รับบริการอย่างไรบ้าง ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เคยใช้บริการก็จะกลับมาหาเราเมื่อมีงานครั้งหน้า และบอกต่อกันไปแบบปากต่อปาก ถ้าไม่จริงใจกับลูกค้าครั้งหน้าเขาคงไม่กลับมาใช้บริการเราอีก นอกจากที่กล่าวมาแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างคือความขยันและความอดทนที่ขาดไม่ได้

ชื่อผู้ประกอบการ : สุกิจการท่องเที่ยว
ธุรกิจ : รถโดยสารให้เช่าและจัดทัวร์ ทั้งในและนอกประเทศ
พื้นที่บริการ : จังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียง
ติดต่อ : โทร. 08-1978-1288

 

Advertisement