ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (...) ได้มีการเปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่โครงการจะสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (...) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้เปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ได้มีเอกชนเข้ามาซื้อเอกสารเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนครบกำหนดวันสุดท้ายก็มีภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินมากถึง 31 ราย

เอกชนไทยตบเท้าสู้ครบทีม

โดยในจำนวนทั้ง 31 รายนั้น แบ่งเป็น 3 กล่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มจากประเทศไทย ประกอบด้วย 1.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด 3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) 5.บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 6.บริษัท ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8.บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 9.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 10.บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 11.Korea-Thai High-speed Railroad Consortium Inc 12.บริษัท เทอดดำริ จำกัด 13.บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด 14.บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 15.บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ16.บริษัท แอล เอ็ม ที สโตน จำกัด

ญี่ปุ่นจีนมาเลฯ สนใจสู้ศึก

กล่มที่ 2 เป็นกลุ่มจากทวีปเอเชีย ประกอบด้วย 1.ITOCHU Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) 2.บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) 3.Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (ประเทศญี่ปุ่น) 4.ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (ประเทศจีน) 5.China Railway Construction Corporation Limited (ประเทศจีน) 6.CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (ประเทศจีน) 7.China Communications Construction Company Limited (ประเทศจีน) 8.China Resources (Holdings) Company Limited (ประเทศจีนจีน) 9.CITIC Group Corporation (ประเทศจีน) 10.บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (ประเทศจีน) 11.WANNASSER INTERNATIONAL GREEN HUB BERHAD (ประเทศมาเลเซีย) และ12.MRCB Builders SDN. BHD. (ประเทศมาเลเซีย)

ชาติยุโรปร่วมซื้อซอง 3 ราย

และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มจากทวีปยุโรป ประกอบด้วย 1.Salini Impregio S.p.A. (ประเทศอิตาลี) 2.TRANSDEV GROUP (ประเทศฝรั่งเศส) และ3. SNCF INTERNATIONAL (ประเทศฝรั่งเศส)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการขายเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ สโมสรรถไฟชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หลังจากนั้นจะนำผู้ยื่นข้อเสนอไปดูสถานที่ก่อสร้างของโครงการ (Site Visit) ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 และวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยเข้าดูพื้นที่ของโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงค์ มักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ และสถานีรายทาง , โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สถานีกลางบางซื่อ โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก และเขตทางรถไฟปัจจุบันตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ จากสถานีดอนเมืองไปตามเส้นทางรถไฟสายตะวันออก ผ่านสถานีมักกะสัน สถานีฉะเชิงเทรา สถานีพัทยา และสิ้นสุดที่บริเวณสถานีบ้านฉาง

นอกจากนี้ จะเปิดให้มีการส่งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือคำถามเกี่ยวกับเอกสารการคัดเลือกเอกชน และให้มีการตรวจสอบข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษและก่องสร้างการรถไฟฯ ในเวลาราชการ

กำหนดยื่นข้อเสนอ 12 .. 61

สำหรับกำหนดการรับซองข้อเสนอ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 . โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหลักประกันซองพร้อมกับซองข้อเสนอ มูลค่า 2,000 ล้านบาท และต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอให้แก่ การรถไฟฯ เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ที่สำนักงานโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงค์ มักกะสัน และผู้ที่ยื่นเสนอผ่านการประเมินข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันสัญญาที่ออกโดยธนาคารให้กับการรถไฟฯ ในวันที่เข้าทำสัญญาร่วมทุนเป็นมูลค่า 4,500 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนของเอกชนคู่สัญญา

โดย…สวนเลน

Advertisement