การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ชี้แจงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ครั้งที่ 1 เพื่อให้ข้อมูลโครงการและเปิดเวทีให้ผู้ซื้อเอกสารซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

คุณวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า สกพอ.กำหนดให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเป็นโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) โดยเป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางระบบหลักเชื่อมโยงการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่อีอีซีและเชื่อมโยงการเดินทางของผู้โดยสาร 3 ท่าอากาศยานเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ท่องเที่ยวรวมทั้งเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งทางถนนและทางเรือเพื่อให้ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ภายหลังการประชุมร.ฟ.ท.จะนำผู้แทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารทั้ง 31 ราย ลงพื้นที่ชมสถานที่ก่อสร้างโครงการในวันที่ 24 และ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยวันที่ 24 กรกฎาคม เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เช่น การก่อสร้างร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต การจัดการพื้นที่ของสถานีกลางบางซื่อ เพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และนำชมสถานีมักกะสันทั้งจุด Check in บริเวณชานชาลาของ City Line และ Express Line การเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่น ๆ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จากนั้นต่อไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์ เพื่อให้เห็นรูปแบบการเดินทางอย่างเป็นระบบ

ส่วนวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อดูสถานที่จริงตามแนวเส้นทางและจุดสำคัญต่าง ๆ ของโครงการ ทั้งบริเวณสถานีรถไฟลาดกระบัง สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรีและสถานีบ้านฉาง ตลอดจนแผนการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพรวมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของอีอีซีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ร.ฟ.ท. จะเปิดให้ผู้ซื้อเอกสารส่งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือคำถามเกี่ยวกับเอกสารการคัดเลือกเอกชนตลอดจนตรวจสอบข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 กำหนดรับซองข้อเสนอวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น.

“12 พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นวันกำหนดรับซองอาจมีการรวมกลุ่มประมาณ 3-4 กลุ่ม หลังจากนี้จะมีการนำผู้แทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารลงพื้นที่เพื่อชมสถานที่ก่อสร้างโครงการเพื่อให้เห็นรูปแบบการเดินทางอย่างเป็นระบบซึ่งคาดว่าโครงการจะใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี และเปิดให้บริการได้ในปี 2567”

Advertisement