คุณนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา K-CNS (K-CNS Training & Development Center) ศูนย์ฝึกอบรมงานซ่อมตัวถังและสี ที่มีเครื่องมือและระบบการจัดการที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี คุณกมลพงศ์ สงวนตระกูล (คนที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ให้การต้อนรับ ที่ โตโยต้าขอนแก่น สำนักงานใหญ่

Advertisement