เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นพลังงานทางเลือกที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันที่นับวันจะเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าจะปรับขึ้น-ลงเมื่อไหร่ อย่างไรก็ดี การขนส่ง NGV ก็ต้องมีความรวดเร็วทันใจผู้ใช้บริการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมั่นใจ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ชนะการประมูลขนส่งก๊าซในเส้นทางกทม.-สมุทรปราการ

คุณสุริยา โพธิ์ศิริสุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสายการขายการตลาดและบริการลูกค้า บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้ให้รายละเอียด ดังนี้

จุดเริ่มต้นรถขนส่ง NGV

บริษัท สามมิตรโลจิสติกส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2553 หลังจากที่ประมูลการขนส่งก๊าซ NGV ให้กับปตท.ได้แล้ว ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ซึ่งการชนะการประมูลครั้งนี้มีสัญญางาน 10 ปี

ทั้งนี้ บริษัทมีรถให้บริการ แบ่งเป็น รถหัวลาก 10 คัน และหางลากอีก 33 คัน นอกจากนี้ ทางบริษัทได้รับสัญญางานให้วิ่งในพื้นที่กรุงเทพ – สมุทรปราการ จากสถานีอัดก๊าซเทพารักษ์ ไปส่งยังสถานีบริการจำหน่ายก๊าซ ตามเส้นทางที่ทางปตท.กำหนดไว้ให้ โดยมีสถานีก๊าซที่ทางบริษัทรับผิดชอบในการจัดส่งก๊าซให้อยู่ 13 สถานี

สำหรับระยะทางในการวิ่งรถไป-กลับ ประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าสั้นมาก แต่จะมีความถี่ในการวิ่งรถสูงมาก เฉลี่ยแล้วรถแต่ละคันจะวิ่งรถประมาณ 10,000 กิโลเมตรต่อเดือน

มั่นใจรถหัวลาก HINO

รถหัวลากที่ใช้อยู่จะเป็นยี่ห้อ HINO NGV 360 แรงม้า ทั้งหมด เนื่องจากสัญญางานที่วิ่งให้กับปตท.นั้น กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งก๊าซให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาก็จะมีค่าปรับสูงมาก (คิดค่าปรับเป็นนาที)

ดังนั้น ทางบริษัทจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกรถหัวลากที่จะนำมาใช้งาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของรถและความพร้อมด้านการบริการและอะไหล่ก่อน (เรื่องราคาเป็นอันดับสุดท้าย)  เนื่องจากรถหัวลากที่บริษัทใช้งานล้อต้องหมุนตลอดเวลาหรือหมุนให้ได้มากที่สุด ซึ่งหมายถึงรายได้ที่จะเข้ามา และรถของบริษัทไม่สามารถจะหยุดรอการซ่อมหรือรออะไหล่ได้นานเกินกว่า 4 ชั่วโมง

วิธีการดูแลรักษารถ

การดูแลรักษารถจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.การดูแลประจำวัน ซึ่งในส่วนนี้ทางบริษัทจะมีมาตรฐานกำหนดให้กับพนักงานขับรถต้องตรวจเช็คอะไรบ้างในแต่ละวัน และสำหรับหน่วยงานซ่อมบำรุงก็จะกำหนดตารางการตรวจเช็ครถแต่ละคันในแต่ละวันขึ้นมาว่าจะต้องตรวจเช็คจุดไหนของรถในตามตาราง เช่น เช็คระบบท่อก๊าซ,ถังก๊าซ, ระบบเบรก, ช่วงล่าง ฯลฯ และเมื่อพบสิ่งผิดปรกติต้องรายงานและจัดการอย่างไร ( ตามระบบ ISO ที่บริษัทปฏิบัติอยู่แล้ว )

2.การบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลา ส่วนนี้ทางบริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท HINO ให้เข้าดูแลรถหัวลากตั้งแต่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุใช้งานก่อนที่จะเสียหาย โดยได้ทำสัญญาไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อการันตีว่ารถของบริษัทวิ่งได้ตลอดเวลา

นำเทคโนฯมาลดต้นทุน

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถเพื่อการขนส่งอยู่แล้ว ดังนั้นจึงนำเทคโนโลยีด้านการออกแบบมาพัฒนาใช้กับรถบรรทุกก๊าซเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง เช่น การออกแบบรถมีน้ำหนักเบา และให้สามารถบรรทุกก๊าซได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการขนส่งต่ำลงปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้ออกแบบให้รถสามารถบรรทุกก๊าซได้เพิ่มขึ้นอีก 20%  และมีน้ำหนักรถเบาขึ้นอีก 300 กิโลกรัม ทำให้ประหยัดค่าขนส่งได้อีก 20 -22%  สำหรับการบริหาร

ค่าแรง 300 กระทบมาก

เรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทนั้น มีผลกระทบต่อต้นทุนค่อนข้างมาก และการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะคนขับรถ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีพนักงานขับรถอยู่จำนวน 26 คน ซึ่งมีมาตรฐานการขับรถตามกฎหมายการขนส่งวัตถุอันตรายและข้อกำหนดที่ทาง ปตท. กำหนดไว้

 

เทียบท่า

ชื่อผู้ประกอบการ : บมจ.สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งก๊าซเอ็นจีวี

ปริมาณรถ : หัวลาก 10 คัน และหางลาก 33 คัน

ปรัชญาการทำงาน :  ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ เพียงแต่ต้องศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจกับมันอย่างจริงจัง แต่ต้องขยันให้มากขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันให้เร็ว และห้ามกลัวความล้มเหลวอย่างเด็ดขาด

Advertisement