ปัจจุบันการขนส่งทางบกถือเป็นการขนส่งเสรีแบบเต็มตัวแล้ว จึงมีขนส่งจากต่างชาติเข้ามารุกตลาดขนส่งในเมืองไทยมากขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้อย่างเกินคาด เพราะเมื่อมีบริษัทต่างชาติมาตั้งโรงงานที่ผลิตสินค้าในเมืองไทยก็ดึงเพื่อนขนส่งจากชาติเดียวกันมาทำมาหากินในเมืองไทยอีกด้วย

ในเมืองไทยธุรกิจขนส่ง แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ขนส่งรายย่อย ทำงานแบบเพื่อนพ้องไม่มีเวลาส่งของที่แน่นอน เพราะได้รับค่าจ้างที่ต่ำ ขนส่งขนาดกลาง ด้วยผู้ว่าจ้างมีสินค้าให้ขนจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดที่ราคาค่าจ้างไม่สูงมาก ทำให้เมื่อผู้ว่าจ้างต้องการให้ส่งของในรูปแบบใด ก็จะทำตามคำสั่งที่ได้รับมา ขนส่งขนาดใหญ่ เป็นขนส่งที่สามารถกำหนดค่าขนส่งได้เอง เพราะมีมาตรฐานการส่งที่เป็นสากล สามารถรับผิดชอบสินค้าที่ส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย พร้อมทั้งส่งมอบของตรงตามเวลาที่กำหนด

แต่เมื่อมีคนขนส่งต่างชาติที่มีเงินทุนมหาศาลและมีเทคโนโลยีระดับสูง ทำให้สามารถแย่งลูกค้าของขนส่งไทยไปมาก ดังนั้น จึงมีเสียงเรียกร้องมาให้หน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบการขนส่งโดยตรง ช่วยออกมาตรการต่าง ๆ ที่จะทำให้ขนส่งไทยสามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้

ATF ย้ำขนส่งไทยต้องพัฒนาและภาครัฐฯต้องผลักดัน

คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน (ATF) เปิดเผยว่า การขนส่งไทยถูกขนส่งต่างชาติเข้ามาขยายธุรกิจขนส่งในเมืองไทยจำนวนมาก เพราะได้ฉวยโอกาสในช่วงที่รัฐบาลเร่งทำโครงสร้างขนส่งพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น การขยายถนนในทุกจังหวัด การขยายทางรถไฟ การขนส่งทางน้ำและทางอากาศเพิ่มขึ้น ด้วยการนำเงินจำนวนมากมาขยายการขนส่งทุกทางด้วยการคิดค่าขนส่งด้วยราคาถูกจึงทำให้ผู้ว่าจ้างหันไปใช้บริการของขนส่งต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

โดยดูได้จากการขนส่งแบบเอ็กซ์เพรส ที่ขนส่งต่างชาติสามารถให้บริการขนส่งได้อย่างรวดเร็ว ทั้งทางรถจักรยานยนต์และรถปิคอัพ แต่เมื่อหันมาดูขนส่งไทยแล้ว การขนส่งแบบเอ็กซ์เพรสแทบจะไม่มีเลย ดังนั้น ทางหน่วยงานของรัฐบาลควรที่จะต้องหาทางป้องกันโดยด่วน เพราะมิเช่นนั้น ขนส่งไทยจะเริ่มถูกแย่งลูกค้าหมด

ส่วนแนวทางที่ทางสหพันธ์ฯ มองเห็นว่า การทำให้การขนส่งระหว่างประเทศในอาเซียนรวดเร็วและทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นก็คือ ในการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ควรที่จะอนุญาตให้นำหางพ่วงข้ามชายแดนไปได้ เพราะนอกจากจะทำให้รวดเร็วแล้ว ยังเป็นการรักษาสินค้าไม่ให้สินค้าชำรุดเสียหายระหว่างเปลี่ยนหางพ่วงข้ามประเทศอีกด้วย

ด้วยทาง ATF มีจุดประสงค์หลักที่จะทำให้การจราจรและระบบขนส่งในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทคมีรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อจะทำให้ทั้งระบบการจราจร และระบบการขนส่ง ที่ใช้รถใหญ่เป็นยานพาหนะมีกฎแบบเดียวกันทั้งหมด แต่ต้องใช้เวลาเพื่อทำให้ทั้งหน่วยงานราชการทั้ง 10 ประเทศได้เปลี่ยนมาใช้ระบบแบบเดียวกันหมด เหมือนอย่างทวีปยุโรปที่มีมาตรฐานของการใช้รถใหญ่อย่างเดียวกันทุกประเทศ

สปข. ส่งสัญญาณทัวร์ศูนย์เหรียญรีเทิร์น

คุณทนงพันธ์ สุทธิพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) กล่าวว่า ขณะนี้มีเรื่องที่ส่งสัญญาณให้สมาชิกของทาง สปข. ต้องระวังตัวมากขึ้นคือ มีรถโดยสารจากประเทศจีนที่บริหารด้วยคนจีนเข้ามาวิ่งมากกว่า 700 คัน ภายในเวลาแค่ 2 เดือนเท่านั้น โดยผู้ที่เป็นเจ้าของรถโดยสารเหล่านี้ก็เป็นเจ้าของร้านจิวเวอรี่ที่เป็นคนจีน ซึ่งนั้นหมายความว่า ทัวร์ศูนย์เหรียญจากประเทศจีนจะกลับมาอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่การนำนักท่องเที่ยวชาวจีนมาพักในโรงแรมที่คนจีนเป็นผู้บริหาร ซื้อจิวเวอรี่และของที่ระลึก รวมถึงใช้รถโดยสารของคนจีนในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ

สิ่งเหล่านี้หมายถึง การนำรถโดยสารของนักธุรกิจจีนมาแย่งผู้โดยสารจากบรรดาสมาชิกของ สปข. ทั้งในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาพักผ่อน และช่วงโลว์ซีซันก็จะมาแย่งผู้โดยสารทั้งคนไทยและต่างชาติด้วยการคิดค่าเช่าในราคาที่ถูกมาก เพียงแค่วันละ 4-5 พันบาทเท่านั้น

ด้วยประสบการณ์ที่ได้จากทัวร์ศูนย์เหรียญในครั้งแรกนั้นสร้างความเสียหายแต่เศรษฐกิจโดยรวมกว่าแสนล้านบาท รวมถึงบรรดาสมาชิกของ สปข. งานว่าจ้างมีน้อยลง จนทางทัวร์ศูนย์เหรียญได้แบ่งงานมาให้ทำด้วยการให้ค่าจ้างเพียวันละ 4,000 บาทก็ต้องรับ เพราะต้องหาเงินมาจ่ายค่างวดรายเดือนให้กับรถของตนเองที่ซื้อมา ดังนั้น จึงต้องแจ้งเรื่องนี้แก่หน่วยงานราชการที่ต้องรับผิดชอบเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้ทัวร์ศูยน์เหรียญกลับมาอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีอีกเรื่องที่อยากให้ทางรัฐบาลได้รับทราบและหาวิธีช่วยเหลือนั่นก็คือ บรรดาสมาชิกของ สปข. ที่ต้องการซื้อรถโดยสารคันใหม่มาใช้งาน จะขอสินเชื่อจากบริษัทไฟแนนซ์ยากมาก หรือคิดดอกเบี้ยในราคาที่สูงเกินไป เนื่องมาจากบรรดาสมาชิก สปข. ต่างติดเครดิตรบูโรแทบทุกราย เพราะไม่สามารถทำให้การเงินคล่องตัวได้ตลอดเวลา มีบางช่วงที่ติดขัดด้วยสาเหตุหลัก คือ ในช่วงที่เศรษฐกิจฟืดเคืองมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยไม่มากนัก รายได้จึงไม่พอกับรายจ่าย ส่วนอีกสาเหตุคือ มีบริษัทให้เช่ารถโดยสารเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากจึงแย่งลูกค้ากัน ทำให้ทุกบริษัทแทบเกือบขาดทุนกันทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากให้กระทรวงการคลัง ปล่อยสิ้นเชื่อให้กับบรรดาสมาชิก สปข. ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก เหมือนอย่างที่ธนาคารกรุงไทยคิดดอกเบี้ยให้แก่รถมินิบัสที่ได้รับสัมปทานวิ่งจาก บขส. เพียงแค่ 3% ต่อปีเท่านั้น

บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ วอนคิดก่อนทำ

คุณปัญญา เศรษฐโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวิเคราะห์ตลาดขนส่งแล้วพบว่าธุรกิจขนส่งของคนไทยได้ทรุดตัวลงไปบ้าง สาเหตุหลักก็เนื่องมาจากหน่วยงานทางรัฐบาลได้ออกกฎควบคุมการขนส่ง ทั้ง ๆ ที่ไม่มีความจำเป็นเรื่อง อย่างเรื่องที่รถบรรทุกและรถโดยสารทุกคันต้องติด GPS Tracking ที่ทำให้ทุกบริษัทขนส่งต้องจ่ายเงินเพิ่มโดยไม่มีความจำเป็น แม้ว่าจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความปลอดภัยบนถนนให้เพิ่มมากขึ้น แต่ทุกบริษัทขนส่งสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนขับให้ทำตามกฎระเบียบของการจราจรอยู่แล้ว จึงถือว่าไม่มีความจำเป็น

ระบบ GPS Tracking มีประโยชน์ต่อบริษัทขนส่งที่จะควบคุมดูแลต้นทุนที่เกิดจากพฤติกรรมของคนขับ ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด การเดินทางออกนอกเส้นทางขนส่ง รวมถึงการจอดรถในสถานที่อื่นนอกเส้นทาง ทั้งนี้มองดูแล้วเพื่อประโยชน์ของบริษัทขนส่งทั้งหมด แต่ในการที่หน่วยงานของรัฐบาลบังคับให้รถใหญ่ต้องติด GPS Tracking นั้นถือว่าไม่เหมาะกับประเทศไทย โดยดูได้จากการจราจรที่ติดขัดคนขับไม่สามารถใช้เวลาที่กำหนด 4 ชั่วโมงถึงจุดหมาย จึงเกิดเป็นความผิดของเรื่องนี้เป็นประจำ การใช้ความเร็วที่เกินกว่า 60 กม. ก็มีอย่างสม่ำเสมอเวลาลงเขาและไม่ได้บรรทุกสินค้า ดังนั้น จุดประสงค์ที่จะทำให้การจราจรเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วจึงเป็นไปได้ยาก

ส่วนข้อคิดที่มีให้กับผู้ประกอบการขนส่งรายใหม่และรายเก่าที่จะประคองตัวให้อยู่รอดได้ จะต้องใช้ประสบการณ์และสติในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อจะได้งานใหม่ ๆ อยู่ตลอด

รัฐบาลต้องให้สิทธิ์ขนส่งไทยเท่าต่างชาติ

คุณชุมพล สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หจก.บี.เอส.ขนส่ง เปิดเผยว่า จากการที่ทาง BOI ได้มอบผลประโยชน์ให้กับบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น การฟรีภาษีนิติบุคคลเป็นเวลานาน พร้อมทั้งไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งถือว่ามีข้อดีตรงที่เป็นการทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยมากขึ้น แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ทำให้ธุรกิจของคนไทยซึ่งทำตลาดเดียวกันมีเพื่อนพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงกว่า และมีผลทำให้มีลูกค้าลดน้อยลง

ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลควรจะพิจารณาที่จะทำให้ขนส่งไทยอยู่รอดได้ หลังจากที่ทาง อาลีบาบา กรุ๊ป จากประเทศจีน ได้เข้ามาทำธุรกิจโลจิสติกส์ในไทยอย่างเต็มตัว ก็ควรที่จะลดภาษีพร้อมให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมือนกับคนไทยบ้าง เพื่อเป็นการประคองธุรกิจขนส่งของไทยให้อยู่รอด หลังจากนั้นก็ต้องให้เจ้าของธุรกิจขนส่งทำการช่วยเหลือตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้แข่งขันในตลาดขนส่งที่มีการแข่งขันที่สูงได้

ธุรกิจขนส่งขนาดกลางถือได้ว่ามีมากสุดในตลาดขนส่ง หากขนส่งขนาดกลางมาทำการรวมตัวกัน เมื่อมีลูกค้าว่าจ้างก็แบ่งปันงานให้กัน จังหวัดใดที่ตัวเองวิ่งงานอยู่ก็รับงานในจังหวัดนั้น หากทำให้ผู้ว่าจ้างมีความพอใจสูงสุดก็จะเป็นการยากที่ขนส่งต่างชาติจะมาแย่งลูกค้ารายนั้นไปได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือ ให้ทางรัฐบาลไทยหามาตรการที่จะทำให้บริษัทและโรงงานของคนไทยทำการว่าจ้างบริษัทของคนไทยด้วยกันเองให้ทำงาน หากมีการแบ่งงานให้กันทำ ธุรกิจของคนไทยก็สามารถอยู่รอดได้

อนุญาตให้คนอาเซียนขับรถใหญ่ได้

คุณเฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ทร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิค บริษัท ไอดี ไดร์ฟ จำกัด ผู้บริหารสถาบันสอนขับรถใหญ่ “ไอดี ไดร์ฟเวอร์” เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ในการสอนคนขับรถทั้งรถใหญ่และรถกิจการพิเศษ พบว่า จำนวนคนขับรถที่ต้องการพัฒนาฝีมือตัวเองเริ่มลดน้อยลง จึงทำให้ธุรกิจขนส่งขาดแคลนคนขับมีงานขนส่งเข้ามาแต่ไม่สามารถรับงานได้ ส่วนวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้กันอยู่ก็คือ การปรับเงินเดือนประจำและค่าขับรถต่อเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือจากการขับรถเสร็จก็คิดเป็นเงินพิเศษให้คนขับอีกด้วย เฉลี่ยแล้วรายได้ต่ำสุดอยู่ที่ 25,000 บาท แต่ด้วยภาพลักษณ์ของคนขับรถใหญ่ที่สังคมรอบตัวไม่ค่อยจะได้รับความนับถือมากนัก ทำให้อาชีพนี้ไม่ได้รับความนิยม

ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากเสนอวิธีแก้ปัญหาคนขับรถใหญ่ว่า น่าจะเปิดโอกาสให้คนงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาประกอบอาชีพนี้ได้โดยไม่ถูกปิดกั้นจากทางรัฐบาล เพราะจากประสบการณ์ที่เข้าไปสอนขับรถใหญ่ใน สปป.ลาว พบว่าคนขับมีความรับผิดชอบสูง ขับรถตามที่ได้อบรมมาทุกอย่าง มีสมาธิและสติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จึงรับประกันได้ว่าคนในกลุ่มอาเซียนสามารถขับรถใหญ่ในเมืองไทยได้

Advertisement