คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรรทุกแห่งอาเซียน (ATF) เปิดเผยว่า ด้วยทางสหพันธ์ฯ มีแนวคิดที่ว่า คนในสังคมไม่ว่าจะหน่วยงานของทางราชการ หรือทางภาคเอกชน ก็ต้องมีความรู้ทุกอย่างรอบด้าน เพื่อที่จะนำมาประกอบเป็นผลประโยชน์ต่ออาชีพที่ตนเองชำนาญและเชี่ยวชาญอยู่

อย่างล่าสุด เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสหพันธ์ฯ ได้เข้าร่วมบรรยาย เรื่อง One Belt One Road (OBOR) ให้กับทางศาลแรงงานกลาง ที่มีผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมของศาล ได้ฟังถึงการเชื่อมโยงระหว่างไทย และจีน ตามระเบียงเศรษฐกิจได้อย่างไร และไทยจะใช้ OBOR ให้เกิดประโยชน์อย่างไร?

โดยก่อนที่จะเริ่มการบรรยายนั้น ก็มีความหวั่นใจอยู่ว่า จะได้รับผลตอบสนองน้อยหรือไม่ และอาจจะมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายไม่มากนัก แต่ก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง เพราะมีผู้มาเข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งหมดมากถึง 250 คน จึงมีแผนต่อไปว่า จะมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกันอีกนานถึง 2 เดือนทีเดียว

ซึ่งในแต่ละเรื่องที่บรรยายให้ฟังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง R3A หรือขนบธรรมเนียมของแต่ละประเทศ ซึ่งในเรื่อง One Belt One Road จะต้องผ่านไปแต่ละประเทศนั้น มีรายละเอียดอะไรบ้าง โดยผู้เข้าร่วมฟังทั้งหมด ต่างให้ความสนใจสูงทีเดียว

นอกจากนี้ ยังมีผู้บรรยายรายหนึ่งได้ถ่ายทอดถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของประเทศเมียนมา ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทำกันเป็นประจำทุกปี กฎระเบียบ ที่ทางหน่วยงานราชการใช้บังคับ รวมถึงการทำธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ ที่ต้องใช้คนงานของประเทศเมียนมาเป็นหลัก ซึ่งเท่ากับว่า เป็นการยกประเทศเมียนมา มาไว้ที่ห้องประชุมเลย

สำหรับการทำ One Belt One Road ของประเทศจีนนั้น ถือได้ว่า เป็นการสร้างการขนส่งรูปแบบใหม่ ให้แต่ละประเทสทั่วโลกมีเส้นทางที่เชื่อมต่อกัน สามารถทำการค้า การลงทุน และขนส่งทางบกเชื่อมโยงกันได้

ซึ่งผลประโยชน์ของการบรรยายในครั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งการตัดสินคดีระหว่างผู้ว่าจ้าง และลูกน้องได้ว่า ใครผิดใครถูก เพราะมีข้อมูลประกอบจากภาพที่เห็นจริง

สำหรับสมาชิกของสหพันธ์ฯ มีทั้งหมด 10 ประเทศในอาเซียน ด้วยจุดประสงค์หลักที่ต้องการทำให้การขนส่งทางบกในอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว และรถบรรทุกในอาเซียนคันเดียวสามารถเดินทางไปส่งสินค้าได้ทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน แม้ว่าทางสหพันธ์ฯ จะตั้งมาได้เพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น แต่ทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดี โดยหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศเริ่มให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งสำนักงานอาเซียนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วย จะผลักดันให้แต่ละเรื่องที่สหพันธ์ฯ ที่ทำงานอยู่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ในเวลาที่รวดเร็ว

โดย…ยกล้อ

Advertisement