โดย…วณัฐสุข สงวนศิริ 

ทราบดีว่าองค์การอนามัยโลกจัดลำดับความปลอดภัยทางถนนโดยใช้สถิติเป็นเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนต่อประชากร 1 แสนราย ยกตัวอย่าง เช่น ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 5 รายต่อจำนวนประชากร 100,000 รายเป็นต้น

ไม่เฉพาะเพียงสถิติอุบัติเหตุทางถนนเท่านั้นนะครับ สถิติด้านอื่น ๆ องค์การอนามัยโลกก็ใช้เกณฑ์นี้ด้วยเช่นกัน ก็เป็นเกณฑ์สากลที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและยึดถือปฏิบัติมาถึงทุกวันนี้

หากจะถามว่าในแต่ละปีโลกของเรามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากหรือไม่คำตอบคือประมาณ 1.3 ล้านคนและจำนวนคนบาดเจ็บก็ประมาณ 50 ล้านราย โดยส่วนมากเกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนากับด้อยพัฒนา ในขณะที่ประชากรโลกมี 7.6 พันล้านคน (2018)

สำหรับสถิติของปีที่ผ่านมา (2017) ประเทศไทยประชากร 0.9 % เมื่อเทียบกับประชากรโลก จีนมากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคืออินเดีย จำนวนประเทศที่องค์กรอนามัยโลกนำมาจัดสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนมีทั้งหมด 172 ประเทศ โลกของเรามีจำนวนประเทศทั้งหมด 195 ประเทศ


มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุปีละล้านกว่าคนไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เพราะว่าสร้างผลกระทบตามมาอย่างมากมายมหาศาล ทางด้านการแพทย์ ทางด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริหารจัดการเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ อีกมากมาย ไม่เพียงแต่เสียชีวิต แต่ยังมีอีกจำนวนหนึ่งของผู้บาดเจ็บที่ต้องสูญเสียอวัยวะสำคัญเป็นภาระแก่ประเทศชาติและญาติพี่น้องครอบครัว

เฉพาะในเมืองไทยของเราก็มีความสูญเสียปีละ 2 แสนกว่าล้านบาทหรือประมาณว่ามูลค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงหนึ่งสาย พูดแล้วก็เสียดายเงิน ปีหนึ่งเรามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 33.57 รายต่อจำนวนประชากร 100,000 คนนี่เป็นตัวเลขเมื่อปี 2014 มีคนถามผมว่าแนวโน้มของอุบัติเหตุในเมืองไทยเราจะเป็นอย่างไรถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยัง เป็นคำถามที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะผมก็มีคำถามที่ผมถามตัวเองว่าจริง ๆ แล้ว เราอยู่ ณ จุดใด ผมนึกถึงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ผมนึกถึงระฆังคว่ำ

ไม่รู้ว่า ณ ปี 2561 สถิติของเมืองไทยอยู่ ณ จุดใดของระฆัง คือว่ายังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดในเชิงสถิติหรือวิชาการพอจะทำให้เรากล้าฟันธงนั่นเอง เหมือนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นว่าองค์การอนามัยจัดอันดับทั้งหมด 172 ประเทศโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ เสี่ยงสุดคือสีแดง ตามด้วยสีเขียว สีม่วงและสีเทามีความเสี่ยงต่ำสุดเสียชีวิตไม่เกิน 10 คนต่อประชากร 100,000 ราย ลองนึกภาพดูครับว่าเราจะลงจากสีแดงเป็นสีเขียวได้ด้วยวิธีใด!!!! ไทยเราอยู่กลุ่มสีแดง

แม้ว่ายังไม่มีคำตอบแน่ชัด แต่อย่างน้อยก็ยังพอเห็นแสงสว่างขึ้นมาบ้างเมื่อองค์กรชั้นนำของประเทศอย่าง ปตท. ได้มีการริเริ่มกิจกรรมอุบัติเหตุเป็นศูนย์หรือ ZERO ACCIDENT

โดยใช้หลักมาตรการสากลสำหรับใช้ลดอุบัติเหตุการจราจรหรือ 4Es ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม (Engineering) ด้านการให้ความรู้การศึกษาอบรม (Education) ด้านการส่งเสริมสนับสนุน (Encouragement) และด้านบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับ (Enforcement) เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ เพราะเป็นการเริ่มต้นด้วยหลักสากลอีกทั้งนำเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมรถจำนวนมากหลายร้อยคันหรือที่เรียกว่าระบบ IVMS ย่อมาจาก In – Vehicle Management System เป็นการเริ่มต้นที่น่าชมเชยและจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในระยะยาวอย่างแน่นอนครับ

 

Advertisement