ในวงการรถบัสให้เช่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ก่อนที่ผู้โดยสารจะทำการเช่ารถบัส เพื่อไปประชุมหรือท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดนั้น จะต้องการเช็คข้อมูลก่อนว่า บริษัทที่จะทำการเช่ารถบัสนั้น ต้องประวัติดี ๆ ไม่เคยมีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมาก่อน แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยดูรายละเอียดก็คือ รถบัสที่จะใช้มีการทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 หรือไม่ เพราะการเกิดอุบัติเหตุของรถบัสบนท้องถนนมีน้อยมาก

เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุของรถบัสทั้งประเภทชั้นเดียวและ 2 ชั้นเกิดขึ้นอย่างมากมาย ด้วยสาเหตุที่วิเคราะห์มา เกิดจากสภาพของรถเพียงแค่ 20% และเกิดจากพฤติกรรมของคนขับมากถึง 80% จนทางกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ต้องมีกฎระเบียบออกมาให้รถบัสทุกประเภทต้องติดระบบ GPS เพื่อทราบข้อมูลว่าใช้ความเร็วเกิน 90 กม./ชม. ตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งจะทราบถึงประวัติและข้อมูลของคนขับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้ตามตัวมารับผิดได้

และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งตามกฎหมายแล้ว พ... ของรถบัส ที่รถบัสคันนั้นได้ทำไว้เป็นประจำทุกปีจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ก็ถือว่า น้อยเกินไป เพราะผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิต สามารถหาเงินได้มากกว่านั้นหลายเท่าตัว หากร่างกายยังปกติดีอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง จึงเห็นความจำเป็นของรถบัสที่จะเช่าเพื่อใช้ในการเดินทางก็สมควรที่จะทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 เพราะสามารถทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปได้มากพอสมควร

จากการสำรวจ พบว่า ค่าทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 ของรถบัส จะสูงถึง 100,000 บาท/คัน/ปี ซึ่งถือว่าแพงมากหากรถบัสคันที่ทำไม่เกิดอุบัติใหญ่ในแต่ละปีเลย ด้วยเหตุนี้เอง หลักการตลาดที่ได้วางไว้ คือ รถบัสให้เช่าที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี จะทำประกันภัยประเภท 1 เพราะต้องใช้เดินทางไกล ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนรถบัสที่มีอายุนานเกิน 5 ปีขึ้นไป ก็จะเลือกทำประกัยภัยชั้น 3 เพราะมีค่าใช้จ่ายปีละไม่ถึง 6,000 บาท และใช้เดินทางไปยังสถานที่ใกล้ ๆ จึงเกิดอุบัติเหตุที่น้อยมาก รวมถึงทางบริษัทก็มีอู่ซ่อมรถเอง สามารถให้ช่างประจำอู่มาดูรถบัสของบริษัทได้

และเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น ในการเช่ารถบัสทั้งให้กับตัวเองและคณะเพื่อเดินทางไปทำงานและทัศนาจรที่ต่างจังหวัด รวมถึงบริษัทเอเจนซี่ ที่เช่ารถบัสให้กับลูกทัวร์ที่มาใช้บริการ ก็ควรสร้างกฎระเบียบที่ต้องใช้ทุกครั้งเมื่อเช่ารถบัส ก็คือ ต้องเช็คดูว่ารถบัสที่ใช้ได้ทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้หรือไม่ เพราะนอกจากคนขับจะเป็นผู้ดูแลชีวิตแล้ว บริษัท ประกันภัย ก็ยังช่วยดูแลตัวเองเมื่อเป็นผู้บาดเจ็บ และยังช่วยดูแลครอบครัวเมื่อต้องเสียชีวิตอีกด้วย

โดย…ยกล้อ

Advertisement